fbpx
Kifoza – Šojermanova bolest

Kifoza – Šojermanova bolest

Kifoza je stanje deformisanosti gornjeg dela leđa. Odlikuje ga abnormalna zaobljenost i pogrbljenost torakalnog, odnosno grudnog dela kičme.

Nažalost, ova vrsta deformiteta ne bira svoje “žrtve” po godinama starosti i njena pojava moguća je u bilo kom životnom dobu. Međutim, zahvaljujući iskustvima iz prakse može se reći da se kifoza najčešće javlja tokom puberteta.

Zanimljivo je da ne postoje jasni razlozi i uzroci pojave kifoze kod pacijenata. Ipak, postoje razna objašnjenja – od genetskih predispozicija preko slabosti skeleta i traumatskih oštećenja do upalnih procesa kičmenih pršljenova.

Kifoza se dijagnostikuje u situacijama kada je zakrivljenje kičme veće od ugla od 50 stepeni. Zaobljenost i pogrbljenost koje dostiže do ugla od 45 stepeni se prema stručnim nalazima smatra normalnom pojavom.

Poznata je činjenica da naša leđa stoje uspravno zahvaljujući kičmi i njenim pršljenovima. Oni nam zbog svoje strukture, odnosno odvojenosti jedan od drugog, omogućavaju savijanje i nesmetano kretanje.

Kičmu osim pršljenova, podupiru i diskovi, ligamenti i mišići, a kičmu odnosno kičmeni stub možemo razvrstati po regijama:

 • Cervikalni (vratni) deo
 • Torakalni (grudni) deo
 • Lumbalno-sakralni deo

Kifoza pogađa upravo grudni odnosno torakalni deo kičme. U retkim slučajevima dešava se da ovaj deformitet pojavi u cervikalnom, odnosno u vratnom delu kičmenog stuba.

Tipovi kifoze

Postoje različiti tipovi kifoze koja se deli na osnovu uzroka koji su doveli do ovog deformiteta.

Kifoze u odnosu na kliničku sliku mogu biti:

Funkcionalne

 • Mogu se voljno korigovati i u ležećem položaju iščezavaju.
 • Nisu deformitet torakalnog dela kičme, već poremećaj držanja tela.

Strukturalne

 • Kod strukturalnih kifoza krivina na kičmi ne iščezava u ležećem položaju.
 • Uslovljena je genetskim faktorima, kao i telesnom konstitucijom.
 • Može se stabilizovati sa završetkom procesa rasta kostiju.

Sa pojavom kifoze nastaje smanjena pokretljivost malih zglobova kičme i može se javiti bol pri izvođenju određenih pokreta.

Takođe, moguće je da dodje i do respiratorne insuficijencije, a samim tim su češće i respiratorne infekcije.

Ovo stanje karakteriše i stvaranje spondilotičnih promena na prednjem delu kičmenih pršljenova.

Tri vrste kifoze najčešće nepovoljno utiču na decu i adolescente, dok je stečena kifoza podvrsta koja se može razviti i u zrelijim godinama.

 • Kongenitalna kifoza
 • Posturalna kifoza
 • Šojermanova kifoza
 • Stečena kifoza

Kongenitalna kifoza

Predstavlja urođeni deformitet. Neretko se razvija još kod fetusa, iako postoje slučajevi kada se ovo stanje ne može dijagnostikovati prilikom rođenja.

Do kongenitalne kifoze dolazi jer se kičmeni stub fetusa nije razvio na potpuno ispravan način u utrobi majke. Do ovog poremećaja dolazi usled nepravilnog razvoja prednjeg ili zadnjeg segmenta kičmenog pršljena.

Kongenitalna kifoza vrši konstantan pritisak i kompresiju na kičmenu moždinu. Nažalost, stanje se pogoršava tokom odrastanja deteta.

Preporuka lekara je da se deca sa kongenitalnom kifozom podvrgnu hirurškom zahvatu u ranom detinjstvu ili tokom adolescencije kako bi se deformitet ublažio.

Takođe, važno je naglasiti da se kongenitalna kifoza obično povezuje i sa nekim drugim urođenim zdravstvenim problemima, kao što su bolesti srca ili bubrega, navodi Američka akademija ortopedskih hirurga.

Posturalna kifoza

Ovo je vrsta funkcionalne kifoze. Posturalna kifoza je najčešći oblik ove vrste deformiteta i istovremeno predstavlja najmanje opasan, odnosno najmanje problematičan tip kifoze.

Javlja se najčešće u adolescenciji kao posledica negativnih pojava modernog doba, odnosno lošeg držanja kičme i predugog sedenja ispred računara.

Upravo se vreme ispred računara i sedenje u nepravilnom položaju karakteriše kao osnovni uzrok funkcionalne kifoze. To je razlog zbog kog se kičma i podržavajući mišići ne razvijaju na ispravan način u adolescentskom periodu.

Posturalna kifoza je obično bezbolna i tokom vremena se stanje najčešće ne pogoršava, a uzrokuje fleksibilno zakrivljenje kičme.

Upornim vežbanjem i fizikalnim terapijama može se popraviti stanje i nastali mišićni i konstitucioni disbalans.

Šojermanova bolest

U pitanju je urođeni poremećaj rasta sa mikrotraumama.

Najčešće se javlja u ranoj adolescenciji i ima tendenciju napredovanja u narednom periodu.

Šojermanova kifoza uzrokuje kruto zakrivljenje kičme, pa pacijent ne može da se u potpunosti ispravi tokom pregleda kod stručnog lica za razliku od pacijenata sa posturalnom kifozom.

Ova vrsta kifoze poznata je i pod drugim nazivom – Juvenilna kifoza.

Ovaj tip kifoze razotrkivaju abnormalni oblici kičmenih pršljenova u donjem torakalnom delu. Kifotična krivina zahvata najmanje tri do pet pršljenova donjeg dela torokalne kičme.

Umesto normalnog, pravougaonog oblika kičmenih pršljenova, deformitetom oni dobijaju klinasti oblik.

Zbog toga kičma trpi pritisak savijanja ka napred, pa kičma dobija karakterističan zaobljen oblik.

Bolovi su za razliku od posturalne kifoze mogući prilikom dugog stajanja ili sedenja, kao i tokom određenih aktivnosti i pokreta.

Kada je dijagnostikovan teži oblik Šojermanove kifoze, obične vežbe i terapije ne mogu popraviti stanje. U takvim slučajevima operacija se nameće kao jedino moguće rešenje.

Šojermanova bolest dobila je ime po radiologu Holgeru Šojermanu koji je otkrio i definisao ovaj tip kifoze.

Stečena kifoza

Stečene kifoze najčešće se javljaju kao posledica slabosti celokupne muskulature leđa.

Takođe, ovaj tip kifoze može biti deo reumatskih ili respiratornih oboljenja ili posledica neke druge vrste zdravstvenih tegoba.

Simptomi kifoze

Simptomi kifoze mogu biti potpuno različiti i svaka individua ovo stanje može doživeti i osećati na potpuno drugačiji način.

Ovo su samo neki od najčešćih simptoma kifoze:

 • Različita visina (nivo) ramena.
 • Glava je previše nagnuta ka napred u odnosu na ostatak tela.
 • Različita visina ili pozicija lopatica.
 • Prilikom savijanja vidi se uzvišenje gornjeg dela leđa.
 • Osećaj prezategnutosti zadnjeg dela butina.
 • Bol u leđima je moguć, ali obično ne utiče nepovoljno na normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Uzroci nastanka kifoze

Kifoza nema jedan jasan uzrok nastanka, već je često posledica delovanja više različitih faktora – od genetskih do stečenih.

Jedna od teorija zagovara ideju da problem deformiteta nastaje zbog otežanog dotoka krvi u kičmene pršljenove što ometa njihov normalan rast i razvitak.

Postoje, naravno, genetski i nasledni faktori koji utiču na razvoj kifoze, jer se ovo stanje može i periodično pojaviti u porodičnoj liniji.

Kifoza može biti uzrokovana i lošim držanjem kičme tokom razvoja ili ometenim razvojem kičmenih pršljenova. Ovo stanje dovodi do njihovog abnormalnog oblikovanja.

Nepravilno držanje

Pognutost prilikom hodanja, nepravilno sedenje ili nošenje teških školskih rančeva samo su neki primeri u zanemarivanju pravilnog držanja kičme. Oni dovode do istezanja mišića i ligamenata, bitnih za podupiranje i podršku kičmenim pršljenovima.

Na ovaj način, može doći do “ispadanja” torakalnih pršljenova van njihovih normalnih i uobičajenih pozicija što na kraju rezultira kifozom.

Kifoza nastala nepravilnim držanjem kičme naziva se posturalna kifoza.

Abnormalno oblikovanje kičmenih pršljenova

Kifoza može nastati i nepravilnim oblikovanjem kičmenih pršljenova tokom razvoja.

Zbog ovoga, pršljenovi dobijaju klinast, umesto pravilni pravougaoni oblik.

Pršljenovi na ovaj način dolaze na pogrešnu poziciju, a ovo stanje naziva se Šojermanova kifoza.

Kod pacijenata sa Šojermanovom kifozom ligamenti koji okružuju kičmene pršljenove mogu biti zategnutiji i deblji nego u normalnim stanjima. Navedeno dodatno doprinosi pogoršanju opšteg stanja.

Stanja koja dovode do nastanka kifoze su:

 • Osteoporoza – kosti postaju slabe i krhke što predstavlja opasnost za njihovu frakturu.
 • Cervikalna spondiloza – stanje povezano sa procesom starenja. Dolazi do habanja i okoštavanja ligamenata, diskova i kostiju kičme.
 • Spina bifida – proces formiranja kičme nije u potpunosti završen. Ovo stanje zapravo predstavlja rascep kičmenog stuba zbog čega dolazi do nepotpunog zatvaranja kičmene moždine.
 • Povreda kičme – može biti jedan od uzročnika pojave kifoze.
 • Pagetova bolest kostiju – druga najčešća hronična bolest kostiju. Ometenost u razvoju novih koštanih ćelija rezultira slabim i krhkim kostima.
 • Neurofibromatoza tip 1 – genetski poremećaj koji utiče na nervni sistem.
 • Mišićna distrofija – genetski poremećaj koji dovodi do progresivnog slabljenja mišića.
 • Tuberkuloza – bakterijska infekcija pluća.
 • Kancer – može se razviti u kičmi ili metastazirati na kičmu sa nekog drugog dela tela ili organa.

Rizične grupe i faktori rizika za kifozu

Kao što je već rečeno u prethodnom delu teksta, ne postoji jedan precizan uzrok koji objašnjava pojavu kifoze. Doktori i dalje ne mogu sa sigurnošću da tvrde zbog čega se kod nekih ljudi kifoza razvija, a kod drugih ne.

Izražene faktore rizika poseduju ljudi sa:

 • Osteoporozom
 • Genetskim predispozicijama

Posturalna kifoza je najčešći oblik ovog deformiteta. Ona se najčešće javlja kod:

 • Adolescenata
 • Ljudi iznad 40 godina
 • Žena

Sa druge strane, Šojermanova bolest je češća kod muškog pola jer statistički je duplo više muškaraca obolelo od ovog tipa kifoze u odnosu na nežniji pol.

Zanimljivo je da se Šojermanova kifoza najčešće otkrije u ranom adolescentskom periodu i to između 13. i 16. godine.

Stečena ili kifoza povezana sa godinama se razvija kod odraslih osoba, naročito kod obolelih od osteoporoze.

Kod zrelijih žena osteoporoza je neretka pojava nakon menopauze. U tom stanju dolazi do snižavanja nivoa estrogena, što omogućava razvoj ove zdravstvene tegobe.

Dobra vest je da prevencija osteoporoze može započeti mnogo pre menopauze i kasnijeg razvitka ovog oboljenja. Bez obzira na godine, savetuje se da na vreme krenete sa jačanjem koštanog sistema i gustine kostiju.

Dijagnostika kifoze

Dijagnoza kifoze se obično uspostavlja tek nakon detaljnog pregleda kičme i rendgenskog snimka od strane stručnog lica.

Pregled i testiranje

Tokom pregleda Vaš izabrani lekar može zatražiti da uradite više kratkih vežbi i testova kako bi mogao da proceni Vaš telesni balans i pokretne mogućnosti.

Lekar Vam može zatražiti i da legnete na leđa kako bi uvideo stepen zakrivljenosti Vaše kičme kao i da li je ona uzrokovana lošim držanjem ili strukturalnim problemima.

Ukoliko u ležećem položaju zakrivljenje kičme nestane onda je reč o najčešćem obliku kifoze koji nastaje zbog nepravilnog držanja tela – posturalnoj kifozi.

Ukoliko, pak, zakrivljenje kičme ne iščezne prilikom ležećeg položaja pacijenta, onda je najverovatnije reč o Šojermanovoj ili kongenitalnoj kifozi.

Rendgen i skener

Rendgenski snimak može potvrditi dijagnozu, odagnati sumnje i otkriti uzrok zbog kojeg je deformitet nastao.

Kasnija snimanja i skeniranje se zakazuje samo kod težih slučajeva, pred operaciju ili u slučaju da postoje neki dodatni simptomi koji utiču na rad nervnog sistema poput utrnuća nogu ili ruku.

Ukoliko su dodatna skeniranja potrebna najverovatnije ćete biti upućeni na:

 • CT skener – reč je o kompjuterizovanoj tomografiji pri kojoj se serijom rendgenskih snimaka dolazi do trodimenzionalnog snimka Vaše kičme.
 • Magnetnu rezonancu – jako magnetno polje se koristi za nastanak detaljnog snimka unutrašnjosti Vaše kičme.

Kifoza – dijagnostika kod odraslih

Ukoliko Vam se stanje kifoze razvija u zrelijim godinama, sigurno ćete biti podvrgnuti dodatnom testiranju kako bi se otkrio uzročnik.

U zavisnosti od simptoma koje imate zavisiće i vrsta testova.

Testovi mogu uključivati:

 • Test krvi – može otkriti infekciju poput tuberkuloze.
 • Merenje gustine kostiju – preporučuje se ženama u menopauzi. Reč je o vrsti rendgenskog snimka koji otkriva koliko su Vam čvrste kosti. Ovaj snimak može biti od izuzetne koristi u otkrivanju stanja osteoporoze ili Pagetove bolesti kostiju.
 • CT skener ili magnetnu rezonancu.

Kifoza – dijagnostika kod dece

Ukoliko roditelji, pedijatar ili stručno lice tokom sistematskog pregleda posumnja da dete ima problem sa kifozom. najbolje je da se potraži pomoć licenciranog ortopeda. On će specijalističkim pregledom i kratkim testovima utvrditi da li deformitet zaista postoji i koji je njegov stepen uznapredovalosti.

Nakon inicijalnog pregleda i nekoliko kratkih testova i vežbi, ortoped će gotovo uvek zatražiti i rendgenski snimak zarad potvrde svoje prvobitne procene.

Snimak bi trebalo da pokaže da li zakrivljenje postoji, koliki je stepen deformiteta, kao i koji je njegov uzročnik. Od ovih podataka zavisi i tretman koji će doktor prepisati.

Ovo su uobičajeni testovi na kojima ortopedi obično insistiraju u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja:

 • CT skener – kombinacijom rendgena i računarske tehnologije dobija se trodimenzionalan i vrlo detaljan snimak kičme, mišića, kostiju i organa. Snimak načinjen CT skenerom mnogo je detaljniji u odnosu na obične rendgenske snimke.
 • Magnetna rezonanca – kombinovanim delovanjem velikih magneta, radiofrekvencije i računarske tehnologije dobija se detaljna slika tela i unutrašnjih organa. Pregled magnetnom rezonancom traje duže od CT skenera, ali se dobija još detaljniji snimak koji može pomoći da se otkriju abnormalnosti na kičmenom stubu.
 • Snimak kostiju – služi za otkrivanje svih degenerativnih promena na kostima i zglobovima, za otkrivanje fraktura i infekcija, potencijalnih tumora i bolesti kostiju, kao i za otkriće razloga bola u kostima i uzroka njihovog zapaljenja.
 • Test krvi – iako nije standardni deo dijagnostike kod kifoze, test krvi se može koristiti za otkrivanje osnovnih bolesti. To je slučaj kod tuberkuloze koja može biti jedan od uzročnika kifoze.
 • Test funkcije pluća – kao i kod testa krvi, ni ovaj test nije deo standardne dijagnostike za kifozu. Međutim, pomenuta tuberkuloza može ostaviti posledice i na ovu vrstu ortopedskog deformiteta, pa je važno otkriti pravi uzročnik abnormalnosti kičme.

Lečenje i tretmani kifoze

Lečenje i tretmani kifoze umnogome zavise od simptoma koje pacijent oseća. Svi tipovi kifoze osim kongenitalne mahom se mogu sanirati ne ostavljajući za sobom teže posledice na vitalne organe pacijenta.

Lečenje zavisi od stepena zakrivljenosti kičme, dodatnih simptoma poput bola u leđima, kao i prikrivenih dijagnoza koje uzrokuju deformitet kičme.

S toga, lečenje i tretmani kifoze kod dece u suštini zavise od sledećih faktora:

 • Godina deteta i njegovog sveopšteg zdravstvenog stanja.
 • Fizičke razvijenosti i preostalih godina prognoziranog rasta.
 • Vrste kifoze.
 • Ozbiljnosti slučaja i zakrivljenosti kičmenog stuba.

Ciljevi lečenja i tretmana su:

 • Zaustavljanje progresije kifoze kod dece koja još uvek rastu.
 • Prevencija budućeg deformiteta.
 • Korekcija kičmenog deformiteta kod adolescenata i mladih koji su dostigli svoju maksimalnu visinu.

Lečenje uglavnom ne podrazumeva hirurški zahvat, osim u zaista ozbiljnim slučajevima deformiteta izazvanih kongenitalnom kifozom.

Nehirurški pristup preporučuje se kod posturalne kifoze, kao i kod pacijenata sa Šojermanovom kifozom čiji je stepen zakrivljenosti kičme manji od 75 stepeni.

Nehirurški pristup uglavnom uključuje:

 • Opservaciju
 • Fizikalnu terapiju
 • Učvršćivanje kičme steznikom
 • Lečenje primarnih dijagnoza
 • Nesteroidne antiinflamatorne lekove
 • Vežbe

Opservacija

Kod slučajeva blage kifoze doktor može preporučiti strpljenje i posmatranje kako bi zaključio koji je stepen napredovanja zakrivljenja kičme.

Ukoliko proces zakrivljenja ne napreduje i ne uzrokuje nijedan drugi simptom, moguće je da doktor donese zaključak kako dalji tretmani nisu potrebni.

Fizikalna terapija

Podrazumeva specifične vežbe za jačanje leđnih i trbušnih mišića koji podupiru kičmu i pravilno držanje tela.

Kineziterapija može biti vrlo korisna u prevazilaženju problema uzrokovanih kifozom.

Steznik za kičmu

Kod nekih pacijenata sa Šojermanovom kifozom koji su još uvek u procesu rasta doktori mogu preporučiti steznik za kičmu.

Steznik podupire kičmu kako bi ona mogla da raste na svojoj tipičnoj poziciji, istovremeno preventivno delujući na dalji napredak kičmene zakrivljenosti.

Lečenje primarnih dijagnoza

Ovo se odnosi na pacijente u zrelijim godinama koji pate od osteoporoze ili nekog drugog oboljenja koje uzrokuje slabost i menjanje oblika kičme.

Lečenje te inicijalne dijagnoze obično daje pozitivne rezultate i u tretiranju kifoze. Ukoliko se osteoporoza otkrije na vreme, veća je šansa za pozitivan rezultat lečenja.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

Primena analgetika prepisuje se samo u slučaju kada kifoza izaziva bolove kod pacijenta.

Ukoliko bolovi otežavaju svakodnevni život pacijenta doktor će savetovati primenu analgetika. Važno je ponoviti da kifoza u velikoj većini slučajeva prolazi bezbolno te da se treba obratiti lekaru kako bi se otkrilo da li bolovi potiču od nekog drugog prikrivenog uzroka

Vežbe

Pored fizikalne terapije preporučuju se i vežbe za jačanje mišića leđa i trbušnih mišića.

Ukoliko pacijent ima problema sa viškom kilograma preporučuje se aktivnije vežbanje i dijeta kako bi se smanjio pritisak na kičmu.

Takođe, korisne aktivnosti mogu biti joga i pilates.

Hirurški pristup lečenju

Operacija se najčešće preporučuje osobama koje pate od kongenitalne kifoze ili pacijenata sa Šojermanovom kifozom i stepenom zakrivljenosti kičme većim od 75 stepeni.

Kod pacijenata sa kifozom u donjem, torakolumbalnom delu kičme operacija se preporučuje ukoliko zakrivljenje prelazi ugao od 25 stepeni.

Spinalna fuzija je hirurški zahvat povezivanja dva ili više kičmenih pršljenova i ona je najčešća operacija kojom se tretira kifoza.

Ciljevi spinalne fuzije su:

 • Smanjenje zakrivljenosti kičme.
 • Prevencija daljeg napredovanja zakrivljenja kičme.
 • Uspostava procesa napretka u procesu izlečenja.
 • Ublažavanje bolova ukoliko postoje.

Kineziterapija kao metod lečenja Šojermanove bolesti

Kičmeno zakrivljenje uzrokovano Šojermanovom kifozom, poznate i pod nazivom juvenilna kifoza, izaziva intenzivne promene na kičmi, ramenom i karličnom pojasu. Nvedeno dovodi do negativnih implikacija na telesno držanje pacijenta.

Promene na kičmi i kičmenim pršljenovima mogu voditi do spazma, malaksalosti i opšte slabosti prenategnutih mišića i ligamenata.

Osnovni cilj kineziterapije u tretiranju Šojermanove bolesti je povratak normalne mišićne ravnoteže istezanjem napregnutih i jačanjem slabih mišića.

Postoje i vežbe čiji je cilj poboljšanje pokretljivosti zglobova, te saznanje pacijenta da održava ispravno držanje tela.

Vežbe za kifozu i ispravljanje kičme

Vežbe za ispravljanje kičme i saniranje kifoze pre svega se odnose na istezanje i jačanje trbušnih i leđnih mišića koji podupiru kičmu i njeno ispravno držanje.

Izdvojili smo tri vežbe za saniranje kifoze koje preporučuju fizijatri i profesionalni fizioterapeuti.

Vežba 1

 • Lezite na leđa i savijte kolena tako da tabanima čvrsto dodirujete tvrdu podlogu.
 • Iz tog položaja pomerajte kolena u jednu stranu dok ne osetite zatezanje u kičmi.
 • Zadržite taj položaj nekoliko sekundi.
 • Isto to uradite i pomeranjem kolena u drugu stranu.
 • Ponovite vežbu po 5 puta sa jedne i sa druge strane.

Vežba 2

 • Lezite na leđa i savijte kolena tako da tabanima čvrsto dodirujete tvrdu podlogu.
 • Laganim pokretima savijajte i podižite donji deo leđa tako da zadnjicu i gornji deo leđa ne pomerate sa tvrde podloge.
 • Zadržite taj položaj nekoliko sekundi.
 • Vratite se u početni položaj.
 • Napravite takvih 5 ponavljanja.

Vežba 3

 • Lezite na leđa i savijte kolena tako da tabanima čvrsto dodirujete tvrdu podlogu.
 • Uhvatite jedno koleno sa obe ruke i lagano ga približavajte grudima maksimalno koliko možete.
 • Zadržite taj položaj nekoliko sekundi.
 • Vratite se u početni položaj pa isto učinite i sa drugim kolenom.
 • Ponovite vežbu po 5 puta, sa levim i sa desnim kolenom.

Prevencija kifoze

Nije uvek moguće preventivno delovati protiv pojave kifoze. Ipak, vrlo je važno naglasiti da postoje načini da se umanje šanse za pojavu posturalne kifoze održavanjem ispravnog držanja tela i zdravlja Vaših leđa.

Ovi saveti obično uključuju:

 • Redovno vežbanje za jačanje leđnih i trbušnih mišića.
 • Izbegavanje pognutog položaja glave i vrata.
 • Nameštanje radnog prostora, stola i stolice na ugodnu visinu i poziciju.
 • Nabavku stolice koja podupire ispravno držanje tela.
 • Uzimanje vitamina D i kalcijuma u dovoljnim količinama kako bi se stimulisao rast i snaga kostiju.
 • Prestanak pušenja jer to povećava rizik od lakih fraktura kostiju.
 • Smanjenje ili potpuni prestanak konzumiranja alkohola.

Kako ispravno držati kičmu tokom sedenja

Ovaj odeljak odnosi se pre svega na osobe koje previše svog vremena provode u sedećem položaju.

Kako bi se čuvala kičma i održavao ispravan stav leđa važno je da učinite sledeće:

 • Namestite stolicu tako da dok sedite, obe noge Vam moraju biti u potpunosti prislonjene uz pod. Kolena moraju biti pod uglom od 90 stepeni. Ako je stolica previsoka ili koristite sto koji je previsok koristite oslonac za noge.
 • Opustite ramena tako da nisu ni previše ka unutra niti previše povučena unazad. Stavite ruke na rukohvat stolice tako da su one u položaju uz telo, između 90 i 120 stepeni.
 • Ukoliko koristite sto ili neku drugu površinu za rad dok sedite, vodite računa da je taj predmet u istoj ravni sa Vašim rukama.
 • Koristite stolicu koja ima zakrivljenje na poziciji prislanjanja donjeg dela leđa. Ukoliko stolica nema taj zakrivljeni deo možete staviti jastuk ili neki drugi dodatak.
 • Pravite redovne pauze kako biste se istegli.

Kako ispravno držati kičmu u stajaćem položaju

 • Postavite stopala u širini ramena.
 • Većinu težine tela prebacite na stopala.
 • Stojite ravno i uspravno.
 • Držite uspravno glavu i ramena.
 • Odmarajte ramena pomeranjem ka gore i ka dole.

Zaključak

Kifoza je vrsta deformiteta koji najčešće pogađa torakalni deo kičme. Odlikuje ga stanje abnormalne zaobljenosti gornjeg dela leđa i najviše pogađa decu i adolescente. Ipak, može se javiti kod pacijenata svih starosnih kategorija.

Najčešće ne postoji potreba za hirurškim intervencijama, već se problem kifoze može sanirati uz pomoć fizikalne i kineziterapije, vežbi i svesnom korekcijom držanja tela.

Upravo zbog toga postoji poliklinika Dr Galetić sa višedecenijskim iskustvom u rešavanju Vaših zdravstvenih problema.

Uz pomoć naših vrhunskih stručnjaka saniraćemo problem kifoze kod dece i odraslih uz primenu najkvalitetnijih tehnologija i modernih pristupa lečenju.

Proverite zbog čega smo najbolji već više od 30 godina.

Uklještenje nerva

Uklještenje nerva

Oštećenje nerva i bol se obično dešavaju prilikom uklještenja nerva. Uklještenje nerva se dešava najčešće prilikom povreda koštanih i mišićnih struktura koje okružuju nerve. Najpoznatije ulještenje, ujedno i najčešće je uklještenje Ishiadicusa koje izaziva stanje poznato kao Išijas.

Uklještenje nerva u lumbalnom delu

Kada međipršljenski disk usled protruzije vrši pritisak na nerv ili pritisak na nerv vrši otok zbog povređenog ligamenta, dolazi do bola koji se pruža niz nogu. Ovo stanje je poznato kao Išijas. Bilo kakvo narušavanje prostora gde nerv prolazi može rezultirati uklještenjem . Lumbalni bol se širi duž natkolenice (zadnja ili spoljašnja loža) ispod kolena u list ili/i u stopalo. Bol je jak, neprekidan, u vidu pečenja, sa utrnulošću noge, što otežava pokrete. Najčešće se bol širi u jednu nogu i jači je od bola u lumbalnom delu. Bol se pojačava noću, posle dužeg stajanja, sedenja, kijanja, kašljanja i naprezanja.  Parapareza: oslabljena mišićna snaga obe noge, pojačani tetivni refleksi, fascikulacije i pozitivni znak Babinskog zahtevaju hitnu neurološku i neurohiruršku procenu.

Uklještenje nerva u vratnom delu

Drugo po redu najčešće uklještenje nerva koje se dešava je u vratnom delu kičme. Uklještenje vratnih nerava može dovesti do bola u rukama, osećaja pečenja, trnjenja i slabosti. Ukješteni vratni nerv može imati slične simptome kao sindrom karpalnog tunela ili teniski lakat. Ovo stanje je takođe jedan od uzročnika cervikalnog sindroma. Cervikalni sindrom obuhvata grupu simptoma i znakova koji nastaju usled kompresije i iritacije spinalnih nervnih korenova i krvnih sudova u vratu, i dovode do senzitivnih, motornih i vaskularnih poremećaja. Učestalost cervikalnog sindroma odnosno bolova u vratu je velika i povećava se sa godinama života. Preko 90 % ljudi je makar jednom u životu osetilo bolove u vratu. Kao i kod lumbalnog sindroma najčešći uzrok bolnog vrata su degenerativne promene na vratnom delu kičme. Glavna karakteristika vratnog dela kičme je postojanje unkovertebralnih (Luschine) zglobova. Promer medjupršljnskih otvora vratne kičme  je značajno manji nego u ostalim delovima kičme zbog čega dolazi do neposrednog kontakta navedenih zglobova i nervih korenova. U toku degenerativnog procesa u zglobovima nastaje iritacija i kompresija nervnih korenova Bočni produžeci unkorvertebralnih zglobova imaju zaštitnu ulogu jer sprečavaju protruziju i prolaps intervertebralnog diskusa tako da su akutne hernijacije diskusa vratnog dela kičme vrlo retke.

Uklještenje perifernih nerava

Najpoznatije uklještenje perifernog nerva je sindrom karpalnog tunela. Kroz karpalni tunel prolaze tetive mišića pregibača koji pokreću prste i Nervus Medianus. Opna koja oblaže tetive naziva se sinovijalana opna. Njena funkcija je omogućavanje nesmetanog funkcionisanje tetiva, „podmazivanje“ tetiva. Opna je izuzetno osetljiva na dugotrajne napore. Kada dođe do oštećenja sinovijalne opne ili tetiva koje prolaze kroz karpalni tunel , dolazi do otoka i upale tetiva i time se prostor u karpalnom tunelu sužava i počinje da pritiska nerv Medianus. Ovo stanje je poznato kao sindrom karpalnog tunela. Oštećenje tetiva pregibača koje prolaze kroz karpalni tunel se obično događa usled dugotrajnih aktivnosti u kojima su pregibači prstiju često angažovani. Ukoliko je napor velik i preterano dugotrajan, dolazi do postepnog trošenja i otoka i može se pojaviti sindrom karpalnog tunela.

5 simptoma uklještenog nerva

Ukoliko dođe do uklještenja nerva, funkcionisanje često biva otežano i obično se pojavljuje:
 • Bol
 • Osećaj žarenja, trnjenja
 • Slabost
 • Usporeni refleksi
 • Gubitak kontrole nad bešikom (u zavisnosti gde dođe do uklještenja)
Ovi simptomi zahtevaju hitnu medicinsku negu. Što je kraće vreme koje nerv biva uklješten brži je i lakši oporavak. Apsolutna je preporuka posetiti lekara.

Lečenje i terapija

U većini slučajeva, uklještenje nerava se može u potpunosti izlečiti primenom metoda fizikalne terapije. Ovo podrazumeva pregled lekara specijaliste i utvrđivanje pod kojim uslovima je došlo do pojave i razvoja stanja. Od ključnog značaja je saradnje pacijenta i pridržavanje saveta lekara. Veoma je važan odmor, odnosno, odsustvo opterećenja na deo tela koji je pogođen i uzdržavanje od aktivnosti koje izazivaju bol i opterećenje. Ignorisanje bola i stav „nije to ništa, proći će“ obično vode do hroničnih stanja koja se mnogo teže saniraju i leče. Fizikalna terapija daje najbolje rezultate u lečenju uklještenog nerva. Primenjuju se razne metode fizikalne terapije poput:
Bol u krsnom – lumbalnom delu leđa

Bol u krsnom – lumbalnom delu leđa

Bol u krstima ili bol u lumbalnom delu leđa (syndroma lumbosacrale) označava bol u donjem, lumbalnom delu leđa. Lumbago je klinički naziv za nagli bol u leđima koji nastaje prilikom nezgodnog pokreta, naprezanja, naglog dizanja težeg tereta i bolesnik ima osjećaj „kao da ga je nešto preseklo“. Bol se pojačava čak i pri najmanjem pokretu, kihanju ili kašljanju.

Lumboishialgija je naziv za bol koja počinje u leđima i širi se uzduž noge, a uz bol su prisutni i osećaji utrnuća, slabost mišića. Iako je učestalost pojave bola u lumbalno0m delu leđa veoma visoka, uzrok vrlo često ostaje nepoznat. Stanje može nastati zbog poremećaja mišićno-koštanog sistema, neuroloških bolesti ili se javlja kao refleksni simptom kod bolesti unutrašnjih organa. Pojačava je način života i navike  sugotrajnog sedenja, premalo kretanja, prekomerna težina, mekan krevet, loše držanje telea, spuštena stopala.  Ipak, možemo reći da je hronična napetost i istegnuće mišića donjeg dela leđa najčešći uzrok lumbaga. Međupršljenski diskovi osnovni su element čovekovog sistema za kretanje. Oni su poput jastuka, savitljivi i prilagodljivi promenama položaja kičme i tela. Ligamenti koji međusobno povezuju pršljenove uokviruju ih između dva tela kičmenih pršljenova. Kada dođe do oštećenja središnjeg dela diska (bilo zbog povrede ili prirodnog toka starenja ljudskog organizma) međupršljenskii prostor se suzi i dolazi do labavosti ligamenata. Vremenom prsten diska sve jače propada i preko ligamenata sve jače pritiska i koren živca kičmene moždine. Bolest najčešće nastaje u lumbalnom dijelu kičme, jer su tu i opterećenja najjača.

Lečenje i prevencija

Bol u krsnom ili lumbalnom delu zahteva brzu lekarsku pomoć. Lečenje može biti dugotrajno, zahtijeva učešće više lekara-specijalista, a potrebna je i promena načina života. Svrha je otkloniti uzrok bolesti –  suzbiti bol i sprečiti ponavljanje bolesti. Bilo bi najbolje uzrok bolesti otkriti pre početka lečenja, ali često to zbog vrlo jakih bolova nije moguće. Lečenje u početnom i  stadiju može biti terapeutsko. Najvažnije je skloniti bolesnika od uticaja faktora koji uzrokuju bol. Od lekova se primjenjuju razne vrste nesteroidnih protivupalnih antireumatika i analgetika, krema ili injekcija, a u slučaju da to ne pomaže postoje i vrlo jaki analgetici. Obično se u prvih 7 dana dok se ne smiri bol ne preduzimaju dijagnostičke pretrage, već se preporučuje mirovanje u najpovoljnijem položaju i oprezno kretanje. Pravilo je da kod jakog bola treba značajno umanjiti, ali ne u potpunosti ukinuti bol lekovima, jer je bol znak upozorenja. Može biti i znak neke ozbiljne bolesti, pa ako terapijom bol potpuno nestane pre utvrđivanja uzroka, bolesnik se može vratiti poslovima koje inače ne bi smeo obavljati i dugoročno gledano, još pogoršati stanje. Uglavnom je to fizikalna terapija, koja kod velikog broja bolesnika značajno smanjuje tegobe (masaža ledom, ručna i podvodna masaža, topli oblozi, infracrvena i ultraljubičasta lampa, razne vrste elektroprocedura, magnetoterapija, ultrazvuk, laser, dijadinamske struje I slično.). Neizostavan deo lečenja je adekvatno vežbanje, kineziterapija, po mogućnosti i u vodi. U slučaju nekog teškog mehaničkog oštećenja (dislokacija pršljena, suženje slabinskog pršljenskog kanala, diskus hernija uz kompresiju živca) konaultuje se neurohirurg i dolazi u obzir operativno liječenje, ali ovo su izuzetno retki slučajevi. Kod hroničnih degenerativnih promena i raznih uzroka nestabilnosti kičme dolazi u obzir primena ortoza – raznih vrsta steznika i ortopedskih pomagala koji stabilizuju i rasterećuju kičmu. Ipak, dugoročno gledajući, steznici slabe prirodni mišićni tonus (mišiće leđa i trbušne mišiće), pa ih treba izbegavati i jačati mišiće vežbama. Ponekad se primenjuje i kiropraktika. Potrebno je korigovati statiku stopala, regulisati telesnu težinu, smanjiti stres i uzrok psihičke napetosti.

Bolest savremenog čoveka-oštećenja kičme

Bolest savremenog čoveka-oštećenja kičme

Oštećenja kičme

Spondiloza je česta bolest savremenog čoveka, savremenog  čoveka možemo najlakše definisati kao čoveka koji za sve ima vremena osim za sebe. Čovjek je star onoliko koliko su mu stare kosti elastični mišići, koliko su mu zdravi krvni sudovi. Kvalitet koštano-mišićnog sistema često ne prati godine.

Okoštavanje ili Spondiloza predstavlja reumatski proces koji je jedan od najčešćih prvih znakova oštećenja koštanog sistema. Obavezno prati životnu dob svakog čoveka, ali u različitim intenzitetom. Najčešće se javlja između 20. i 55. godine, a od nje pati oko 80 odsto populacije. Sama spondiloza je genetski uslovljen proces ali faktori koji je ubrzavaju su način života, nedovoljna fizička aktivnost, loše držanje tela, profesije koje zahtevaju dugo sjedenje i prinudne položaje kao što je rad na računar, dugotrajna vožnja I slično,  odmaranje u nepravilnom položaju i prekomjerna tjelesna težina
Degenerativni procesi mogu zahvatiti bilo koji deo kičmenog stuba (kičmene pršljenove, sitne apofizne zglobove, međupršljenske diskuse, ligamente), pa je reč o spondilozi, spondiloartrozi ili diskus herniji kao najtežem stepenu oboljenja.
Najčešće se radi o cervikalnom i lumbalnom sindromu.

CERVIKALNI SINDROM

Cervikalni sindrom karakterišu bolovi i ukočenost u vratu i rameno – lopatičnoj regiji, ponekad sa širenjem u potiljačni deo glave  ili sa širenjem u ruke i trnjenjanjem ruke, ukoliko su oštećenja u blizini mesta gdje živci izlaze iz kičmene moždine. Ukoliko se radi o dugotrajnom pritisku na koren živca smanjuju se mišićna snaga i masa i slabi osećaj za dodir u rukama.
Oboljeli delovi diskusa i pršljenova mogu pritiskati i kičmene arterije koje ishranjuju zadnje djelove mozga, pa se mogu javiti vrtoglavica, poremećaj ravnoteže, zujanje u ušima, i glavobolja.
Ponekad, oštećenja na vratnom delu kičme mogu biti tako velika da dovode do suženja kičmenog kanala i pritiska na kičmenu moždinu Tada se javlja  oduzetost nogu i poremećen hod, a na rukama postoji mlitava slabost, bolovi, osećaj utrnulosti.

LUMBALNI SINDROM

Lumbalni sindrom odnosno lumboishialgiju i lumbago karakterišu bolovi i ukočenost u krstima, sa ili bez širenja ka nogama, praćene utrnulošću.. Ukoliko je dugotrajan pritisak na korene živaca, može doći do težih neuroloških problema, slabosti mišića i smanjenja mišićne mase, nemogućnosti hoda na prstima ili petama, slabljenja osjećaja za dodir. U najtežim slučajevima kada se međupršljenski disk pomeri tako da pritiska kičmenu moždinu , dolazi do ozbiljnih neuroloških simptoma, kao što su oduzetost nogu.

LEČENJE

Lečenje se obično svodi na trenutno uklanjanje bolova, a retko se sprovodi edukaciju pacijenta i program terapeutskih vežbi. Oboljenje vremenom prelazi u hronično i najčešće se dolazi ponovo do bolova i nekontrolisanog  i dugog uzimanje lekova. Za svakog pacijenta posebno, mora se suštinski sagledati problem i napraviti individualni kompletan program lečenja. To je pun odnos povjerenja i saradnje pacijenta i lekara. Fizikalna terapija je primjenjiva na sve pacijente bez obzira na pol i starost. Pacijent je aktivan učesnik u procesu liječenja.

Lekar i terapeut su vodiči kroz proces lečenja!
U početku najvažnije je što prije pacijenta osloboditi bola. Često se primenjuje fizikalna terapija, ali i akupunktura. Od samog početka potrebno je savetovati pacijenta . Kroz obuku pacijentu se ukazuje na štetnost i opasnost od ekstremnih amplituda, rizičnih i provokativnih pokreta, na neadekvatna opterećenja kičmenog stuba, na štetnost određenih  prinudnih i dugotrajnih stereotipnih položaja.

Kada se smire akutni bolovi, prelazi se na fazu lečenja metodama fizikalne terapije i kineziterapije. Kineziterapija predstavlja program terapeutskih vežbi kojima se razvija  snaga, elastičnost, mišićna izdržljivost, koriguje loše držanje tela, stabilizuje kičmeni stub.
Vežbe se moraju prilagoditi potrebama svakog pacijenta i pažljivo dozirati!

Moguće je izbjeći ponavljanje bolesti poštovanjem jednostavnih pravila ponašanja: adekvatno držanje tela, umerena redovna telesna aktivnost, jačanje mišića duž  kičme, periodična fizikalna terapija. Pri izvođenju poslova potrebno je koristiti zaštitne položaje za kičmu, izbegavati dugo sedenje,  težak fizički rad.

KIČMA

KIČMA

Tokom života preko 90 % ljudi su barem jednom osetili bol u ledjima, a više od polovine radno sposobnih ljudi zbog istih tegoba zatraži lekarsku pomoć. Zbog tolike učestalosti ovaj problem nazivamo bolest modernog doba.

Lumbalni bolni sindrom (lumbago)

Lumbalni bolni sindrom podrazumeva pojavu bola u donjem delu leđa, odnosno slabinskom delu kičmenog stuba. Moderan nezdrav način života i neprilagođenost uspravnog stava kičmenog stuba na velika opterećenja koja se fokusiraju upravo u slabinskom delu kičme, dovodi do oštećenja slabinskih pršljenova.

Najčešči uzroci bola u ledjima su kombinacije činilaca:

 • predugo I neadekvatno sedenje
 • kancelarijski posao
 • uklještenje medjupršljenskog diska
 • slabost leđnih mišića, fizički napori
 • Debljina
 • Osteoporoza
 • nasledni činioci.

Naša Poliklinika je poznata po najdelotvornijoj terapiji za bolna i povredjena leđa i oboljenja kičmenog stuba, kao i oboljenje nerava koji izlaze iz kičmenog spleta (išijas). Odlične rezultate postižemo kod lečenja bolne kičme kombinacijom najmodernijih medicinskih aparata koji su prisutni na tržištu.

Kriva kičma -individualni kineziterapijski tretman za krivu kičmu (skolioza, kifoza i lordoza) uz obuku i nadzor naših stručnih fizioterapeuta.

Mi smo JEDINI na ovim prostorima koji koristimo KOMPJUTERSKU STIMULACIJU za jačanje paravertebralnih mišića (uz kičmu) i leđne muskulature.

Terapija se zasniva na tome da Vas prvo skroz obezbolimo i regenerišemo bolne strukture leđa, a zatim kompjuterskom stimulacijom ojačamo mišiće čak 4x jače nego da ste išli u teretanu i sami vežbali. Samo tako i na taj način ćemo sprečiti da ponovo dođe do povrede i bolova u ledjima i kičmi.

BOL U VRATU

Istraživanja pokazuju da je vratni bol jedan od najčešćih bolova na koje se ljudi žale. Bol u vratu najčešće nastaje usled itegnuća ili hroničnog naprezanja mišića vrata ili gornjeg dela ledja.

UZROCI BOLA U VRATU

 • okoštavanje kičme
 • zadebljanje i nestabilnost medjupršljenskih zglobova
 • propadanje i izletanje diskusa iz ležišta( diskus hernija)
 • nagli trzaj
 • rad u nekomfornim uslovima
 • dugo sedenje
 • neadekvatno spavanje

BOL U GORNJEM( GRUDNOM DELU)

Uglavnom bolovi u gornjem grudnom delu ledja su mišićni bolovi.

UZROCI

 • težak fizički rad
 • preterivanje u sportskim aktivnostima( teretana)
 • hronični zamor mišića
 • hronični stres

BOL U DONJEM( SLABINSKOM) DELU LEDJA

Kada pacijent spomene bol u ledjima najčešće misli na bol u donjem delu ledja, jer se on javlja u najvećoj meri.

Ovaj bol može biti akutni( traje i do mesec dana) i hronični( trajanje duže od mesec dana).

Najrizičnija grupa po pitanju nastajanja ovog bola su muškarci starosti izmedju 40 i 60 godina.

UZROCI

 • propadanje diskusa
 • okoštavanje medjupršljenskih zglobova
 • povreda
 • infekcija
 • tumor
 • grčenje mišića
 • težak fizički rad
 • višak kilograma

Šta je diskus hernija?

Spinalni disk se sastoji iz 2 dela prstena koji se naziva anulus fibrosus, čija je struktura čvršćeg materijala, i nukleus pulposus, želatinski deo koji je strukturalno većinom sastavljen od vode. Ove dve strukture zajedno čine zatvoreni hidraulični sistem, koji može da trpi veliku silu.

Centralni deo diska (nukleus pulposus) je pod visokim pritiskom, pogotovo kada sedimo ili smo savijeni napred. Prstenasti deo (anulus fibrosus) ima ulogu da drži taj centralni deo na mesto kada smo u bilo kojoj poziciji.

Kada dodje do izmeštanja cetralnog dela diska, dolazi i do ispupčavanja spoljnog prstenastog dela, a takvo stanje se naziva “diskus hernija”.

Do ovakvog stanja najčešće dolazi zbog:

 • prevelikog
 • ili neravnomernog pritiska u centru diska
 • i popuštanja
 • ili pucanja prstenastog dela diska.

S obzirom da se blizu diskova nalaze nervni koreni, odakle izlaze nervi koji prenose impulse do organa, diskus hernija u većini slučajeva pritiskaju nervni koren izazivajuci upalu nerva, smanjenu provodljivost impulsa, pa samim tim i slabiji rad organa koji taj nerv inerviše. Dovoljan je samo pritisak malog novčića na nerv, da isti izgubi 60 posto svoje funkcije. Diskus se najčešće razvijaju u vratnom i lumbalnom delu kičme.

Bolest savremenog čoveka-oštećenja kičme

DISKUS HERNIJA

Gotovo da nema osobe koja bar jednom u životu nije patila od bola u leđima. Uzroci mogu biti različiti, ali statistike pokazuju da je najčešće problem sa „iskakanjem“ međupršljenskog diska. Diskus hernija, kako se ovaj medicinski problem naziva, jako je često oboljenje, ali se bol izazvan njom NE razlikuje od „običnog“ bola u leđima, pa je neophodno obratiti se lekaru i dobiti pravu dijagnozu.

Šta je diskus hernija?

Spinalni disk se sastoji iz 2 dela prstena koji se naziva anulus fibrosus, čija je struktura čvršćeg materijala, i nukleus pulposus, želatinski deo koji je strukturalno većinom sastavljen od vode. Ove dve strukture zajedno čine zatvoreni hidraulični sistem, koji može da trpi veliku silu.

Centralni deo diska (nukleus pulposus) je pod visokim pritiskom, pogotovo kada sedimo ili smo savijeni napred. Prstenasti deo (anulus fibrosus) ima ulogu da drži taj centralni deo na mesto kada smo u bilo kojoj poziciji.

Kada dodje do izmeštanja cetralnog dela diska, dolazi i do ispupčavanja spoljnog prstenastog dela, a takvo stanje se naziva “diskus hernija”.

Do ovakvog stanja najčešće dolazi zbog:

 • prevelikog
 • ili neravnomernog pritiska u centru diska
 • i popuštanja
 • ili pucanja prstenastog dela diska.

S obzirom da se blizu diskova nalaze nervni koreni, odakle izlaze nervi koji prenose impulse do organa, diskus hernija u većini slučajeva pritiskaju nervni koren izazivajuci upalu nerva, smanjenu provodljivost impulsa, pa samim tim i slabiji rad organa koji taj nerv inerviše. Dovoljan je samo pritisak malog novčića na nerv, da isti izgubi 60 posto svoje funkcije. Diskus se najčešće razvijaju u vratnom i lumbalnom delu kičme.

Postoje 4 faze diskus hernije:

 1. Protruzija – u ovoj fazi anulus fibrosus je blago istegnut i dolazi do manjeg ispupčenja. Čak i kada se skine pritisak sa diska, ispupčenje se ne povlači.
 2. Prolaps – dolazi do pucanja većine vlakana anulus fibrosusa, tako da se unutrašnji materijal jedva drži. Ispupčenje je mnogo veće nego kod protruzije.
 3. Ekstruzija – kod ove faze unutrašnji deo (nucleus pulposus) je potpuno probio vlakna prstenastog dela (anulus fibrosusa) i sada je materijal izašao van diska ali se još uvek drži za disk.
 4. Sekvestracija – najteža faza u kojoj dolazi do nepovratnog odvajanja materijala od diska.

Koji su uzroci?

Uzroci su mnogi, neki od njih:

 • Traume u vidu padova, udara, udesa i sl.
 • Naglo i nepravilno podizanje predmeta
 • Prolongirane subluksacije (izmeštanje pršljenova iz svoje normalne pozicije)
 • Degenerativne promene na pršljenovima i diskovima
 • Iskrivljenja kičme
 • Genetski

Koji su simptomi u lumbalnom delu kičme?

 • Bol u donjem delu ledja
 • Bol u glutealnom regionu
 • Bol ili trnjenje koje se spusta niz nogu
 • Bol ili trnjenje u listu noge
 • Bol u ili oko kolena
 • Iskrivljeno držanje tela
 • Trnjenje ili žarenje u stopalima
 • Problemi sa kontrolom mokrenja
 • Problemi sa kontrolom stopala
 • Bolni pokreti trupa (savijanje, istezanje, naginjanje, rotiranje)
 • Seksualna disfunkcija
 • Osećaj hladnoće ili žarenja u nogama

Koji su simptomi u vratnom delu kičme?

 • Trnjenje ruku i prstiju na rukama
 • Bolovi u rukama
 • Bol u jednom ili oba ramena
 • Slabost mišića ruku
 • Ograničeni i bolni pokreti u vratu
 • Ukočenost vrata
 • Glavobolje
 • Vrtoglavice i mučnina
 • Zujanje u ušima
 • Bol izmedju lopatica
 • Problemi sa vidom
 • Problemi sa celim telom ukoliko dodje do kontakta sa kičmenom moždinom

Sadržaj vode u diskusima novoređenčadi je oko 88%, ali se on starenjem postepeno smanjuje, tako da u sedamdesetim godinama života iznosi oko 70%. Diskusi starenjem gube vodu, smanjuju im se težina i elestačnost, a time i zaštitna uloga. Ovom procesu, označenom kao degeneracija diskusa, doprinosi i opterećenost diskusa u toku života (teži fizički ili poslovi vezani za stalno sedenje).

OD sto pacijenata sa bolom u leđima, 75 njih ima iskakanje diskusa, odnosno diskalnu bolest. Pre nego što zakucaju na vrata ordinacije spinalnog hirurga ili neurohirurga, već su isprobali sve moguće alternativne terapije.

Lečenje

Medicinsku rehabilitaciju čine sve aktivnosti kojima se smanjuje invalidnost zbog bolesti, oporavlja funkcijska i radna sposobnost.

Kineziterapija, elektroterapija, magnetoterapija, laser, zagrevanje i masaža imaju značajnu ulogu u lečenju diskalne bolesti.

Značajna je edukacija bolesnika:

 • upoznavanje sa prirodom, tokom i očekivanim pozitivnom ishodom bolesti,
 • davanje ergonomskih saveta i
 • podsticanje bolesnika da razvije sopstvene obrasce ponašanja koji će pomoći bržem izlečenju.

Išijas se leči konzervativno (najpre fizikalnom terapijom), a veoma retko operativno. Apsolutna indikacija za operaciju je jedino  razvoj sindroma caude equine, koga čine poremećaj sfinktera:

 • urinarna retencija/inkontinencija ili analna inkontinencija,
 • perinealna anestezija
 • i parapareza.

Fizikalnu terapiju primeniti intenzivno uz toplotne i analgetske elektroprocedure.

Intenzivne i dugotrajne terapijske vežbe imaju jasno dokazane efekte na smanjenje bola i poboljšanje funkcionalnog kapaciteta.

Preporučuju se vežbe za:

 • ekstenzore trupa,
 • paravertebralnu i abdominalnu muskulaturu
 • i mišiće stabilizatore lumbalne kičme.

Spinalna manipulacija je kontraindikovana kod lumboishiaglije.

Mirovanje se ne preporučuje osim kod veoma jakih bolova gde se savetuje mirovanje bolesnika u antalgičnom položaju. Savetovati bolesnika sa lumbalnim bolom/išijasom da ostane aktivan.

Medikamentna terapija NSAIL / analgeticima se daje po potrebi.

Nema dokaza o dugotrajnom povoljnom efektu lokalnih infiltracija glikokortikoida i analgetika u bolne tačke, tako da se oni izbegavaju u lečenju.

Nema jasnih dokaza o povoljnom efektu nošenja pojaseva ili lumbalnih korseta.

Naučene vežbe je neophodno raditi redovno kod kuće i uvrstiti ih u aktivnosti svakodnevnog života.

Programi prevencije povrede lumbalne kičme na radnom mestu, u školi leđa su verovatno efikasni.

Alternativne metode lečenja, kao što su akupresura, kiropraktika i akupunktura u tretiranju diskalne bolesti znatno su zastupljenije u svetu nego kod nas, a da bi bile uspešne i bezbedne moraju da ih primenjuju stručnjaci sa licencom.

Međutim, svaka nova epizoda lumbalnog bola je duža i teža. Zato što je diskus već načet, i kad jednom počne da propada, taj proces je nezaustavljiv. I, gotovo uvek, po pravilu, strada isti diskus.

Pomereni diskus izaziva niz različitih neprijatnih tegoba: od najmanjeg bola u krstima do teških oduzimanja donjih ekstremiteta i poremećaja rada sfinktera.

Naš patent je “terapeutski trening” koji je pokazao velike vrednosti u svrhu što bržeg oporavka, naši pacijenti dobijaju i po 2 tretmana dnevno, što rezultira što kraćem lečenju i oporavku.

Našim terapijama i specijalnim tretmanima možemo da Vam omogućimo da se već kroz nekoliko dana vratite vašim svakidašnjim aktivnostima i zaboravite na bol.

Terapija i rehabilitacija se vrši najmodernijim medicisnkim aparatima i procedurama i uz veliko iskustvo po čemu se izdvajamo od svih drugih.

OPERACIJA POSLEDNJI IZBOR

 • Od sto diskus hernija, samo se osam do deset operiše
 • Na 20 iskakanja diskusa u lumbalnom delu kičme, javlja se jedan u vratnoj
 • 23 diskusa se nalazi duž kičmenog stuba
 • između 40. i 60. godine najčešće se javlja diskus hernija
 • 3 puta više je diskalna bolest zastupljenija kod muškaraca nego kod žena
 • 321 kilogram je pritisak koji može da podnese jedan kičmeni pršljen u pravilnom položaju

Call Now Button