Skolioza – kriva kičma

Skolioza head

Skolioza ili kriva kičma (Scoliosis) predstavlja lateralnu krivinu kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Skoliotično loše držanje (skolioza) karakteriše različita visina ramena i lopatica i asimetrija trouglova stasa. Teže se uočava jer dete nije pogrbljeno pa nekada prođe jako mnogo vremena dok deformitet ne postane vidljiv.

SKOLIOZA JE TEŠKO UOČLJIVA, PA SU REDOVNI PREGLEDI KIČME KOD DECE OD VELIKOG ZNAČAJA.

ČAK 1/3 ĐAKAU SRBIJI IMA NEKI PROBLEM SA KIČMOM.

Kada lekar pregleda dete i pre nego što se razvije bilo kakav deformitet, u prilici je da svojim preventivnim savetima smanji šansu za njegov nastanak, zato je izuzetno važno voditi decu na sistematske preglede.

VRSTE SKOLIOZA:images (1)

Skolioze se mogu podeliti u dve velike grupe:

 •  Funkcionalne skolioze
 • Strukturalne skolioze

FUNKCIONALNE SKOLIOZE

 • Nemaju strukturalne promene na kođtanim delovima kičmenog stuba.
 • Pri prednjem pretklonu trupa se koriguju.
 • Najčešće nastaju sekundarno kao posledica razlike u dužini ekstremiteta, urođenog išćešenja kuka i stečene loše navike pri sedenju i stajanju…

Bitno je napomenuti da ove skolioze iako su “benigne”, posle određenog vremena ako nisu uočene i lečene adekvatno mogu postati strukturalne. 

STRUKTURALNE SKOLIOZEskolioza

 • Su prisutne pri svim položajima tela i praćene su promenama na kičmenim pršljenovima.
 • Dolazi do rotacije pršljena i do trajnih promena u rastu pršljena a telo pršljena dobija klinast oblik.
 • Zbog rotacije pršljenova rebra su na konkavnoj strani potisnuta nazad i formiraju gibus  na zadnjoj strani grudnog koša.
 • Posledica ovoga je smanjenje kapaciteta pluća.
 • Krivina kičme se javlja u C ili S  formi (primarna i kompenzatorna).

Strukturalne skolioze se dele na:

Idiopatske – koje imaju najveći klinički značaj i čiji uzrok nije poznat, a one su i najčešče prisutne.
Kongenitalne – zbog nastajanja anomalija u razvoju kičmenog stuba,
Neuropatske – usled neurogenih bolesti
Miopatske – usled mišićnih bolesti,
Osteogene – i druge.

SKOLIOZE se takođe mogu podeliti prema uzrastu na:

Infantilne skolioze– javljaju se u toku prve 3 godine života i najčeđče se spontano povlače.
Juvenilne skolioze– javlaju se između 4 i 12 godine života i obično dovode to težih deformiteta.
Adolescentne skolioze– javlaju se u pubertetu i češće se javljaju kod devojčica.
dob-djece

KAKO POSTAVLJAMO DIJAGNOZU SKOLIOZE ?

Dijagnozu skolioze postavljmo na osnovu kliničkog pregleda i RTG snimka0087007.48 kičmenog stuba.
 • RTG snimak se radi nu dve projekcije u stojećem stavu.
 • Ugrao krivine se izražava u stepenima a određuje metodom po Cobbu.
 •  Takođe možemo odrediti kolika je rotacija kičmenih pršljena prema stepenu pomeranja spinoznog nastavka od njegove središnje linije.
 • Postoje prvi, drugi i treći stepen rotacije.
 • Postoje testovi pomoću kojih odrfeđujemo koliko će još naši pacijenti sa skoliozom rasti što nam eje veoma važno da bi mogli da odredimo prognozu krive kičme.
 • Gledamo koliki je stepen osifikacije epifize kriste ilijačne kosti tkz. test po Risseru.

Može se odrediti i stepen osifikacije tela pršljenova i stepenj osifikacije ručnog zgloba i zglobnih prstiju. zatvorene epifize ukazuju da je rast završen. Na prognozu skolioza utiče uzrast deteta, lokalizacija krivine i brzina rasta deteta. Lošiju prognozu imaju krivine koje se javljaju u mlađem uzrastu i koje se nalaze u višim segmentima kičmenog stuba.

KAKO SE LEČI SKOLIOZA ?images (3)

Glavni ciljevi terapije skolioze su zaustavljanje progresije deformiteta i održavanje postignute korekcije.
Lečenje skolioze može biti konzervativno i hirurško.
U okviru konzervativnog (neoperativnog) tretmana sprovodi se FIZIKALNA TERAPIJA koju sačinjavaju:
Kineziterapija
 •  tj grupne ili individualne korektivne vežbe sa fizioterapeutom,images (2)
Fizikalna tzerapija
 • sa modernim aparatima za jačanje paravertebralne (leđne) muskulature duž kičme,
Hidroterapija
 •  u hidromasažnoj kadi ili bazenu,

Ortoze (mideri
)
 • po meri pacijenta za korekciju krivine i držanja tela.

Osim neophodnog tretmana korektivnim vežbama Poliklinika Galetić jedino primenjuje najmodernije lečenje i korekciju posture deteta kombinacijom kineziterapije i Kompjuterskog jačanja oslabljene muskulature (elektromiostimulacija).

Na taj način se dobijaju najbolji rezultati u najkraćem mogućem roku. Mišićne grupe deteta su ojačane, elastičnije, izdužene i dete nakon ovog tretmana samo treba da nastavi da radi naučene vežbe u kućnim uslovima .

 KOD NAS SE UVEK RADE INDIVIDUALNI TRETMANI SA STRUČNIM TERAPEUTIMA KAKO BI SE POSVETILA MAKSIMALNA PAŽNJA NAŠIM PACIJENTIMA.

25-150x150.jpg

TAKOĐE PRIMENJUJEMO I SCHORTH METODU KOD TEŽIH SLUČAJEVA SKOLIOZE

Ova metoda je posebno uspešna kod dece u razvoju.

Ključ metode predstavlja dinamičke vežbe pod kontrolom fizioterapeuta, specijalizovanog za tu vrste terapije.

Pored dinamičkih vežbi  uče se posebno i vežbe disanja prevashodno sa jednim plućnim krilom radi korekcije rotatornih deformiteta grudnog segmenta kičmenog stuba.

HIRURŠKO LEČENJE

se sprovodi u zavisnosti od uzrasta pacijenta i stepena krivine, u slučajevima kad su isprobane sve mogućnosti neoperativnog lečenja koje nisu dale dobre rezultate.

Poliklinika Galetić je tu za Vas

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja.

Koristimo najsavremenije metode lečenja poput Skanlab, kompjuterskoj jačanja mišića i Shockwave terapije radijalnim udarnim talasima.

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja.

Garantujemo vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman sad!

Poliklinika Galetić

Poliklinika Galetić 30 godina čini Vaš život lakšim, lepšim I bezbolnijim. Tokom godina, postali smo lider u lečenju povreda i bolova, rehabilitaciji kao i u estetskoj i antiaging medicini.

Pišite nam