Dečija ortopedija

Dečija ortopedija

Dečija ortopedija  je grana ortopedija koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti i deformacija sistema za kretanje. Danas je dečija ortopedija pretežno hirurška grana zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja, ali je isto tako blisko sarađuje sa medicinskim specijalnostima koje se bave neoperativnim (konzervativnim) lečenjem kao što su fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, neurologija, reumatologija, inerna medicina itd.

Dečija ortopedija predstavlja zasebnu granu ortopedije i najčešće se bavi lečenjem deformiteta, povreda zglobova, kostiju i mišića u dečijem uzrastu.

Česte su povrede ili deformiteti kod dece i svaku povredu ili deformitet dečija ortopedija kao grana medicine uspešno leči.

Koristimo najsavremenije metode lečenja poput: PRP TERAPIJE KRVNOM PLAZMOM, SKANLAB, KOMPJUTERSKOG JAČANJA MIŠIĆA I SHOCKWAVE TERAPIJE zatim SCHROTH METODE lečenja deformiteta kičmenog stuba i mnoge druge!

Zakažite svoj pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

Dečija ortopedija – Stanja i povrede

Deformiteti kičmenog stuba

Rezultati sistematskih pregleda dece u osnovnim i srednjim školama govore da su deformiteti kičmenog stuba u porastu iz godine u godinu. Koštano-mišićni sistem dece u razvoju pod uticajem unutrašnjih i spoljašnjih faktora podložan je defomacijama. Nasleđe i loše navike u držanju, preteške školske torbe, kratkovidost, neadekvatne školske klupe i stolice, nedovoljna fizička aktivnost dovode do poremećene statike kičmenog stuba što za rezultat ima pojavu kifoze, skolioze i lordoze. Nagli rast dece u pubertetu nepovoljno utiče na razvoj već prisutnih deformacija. Najčešći deformiteti kičmenog stuba su: kifoza, lordoza i skolioza Najfeikasnija metoda lečenja skolioze trenutno je primena Schroth metode.

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA – saznajte više

SCHROTH METODA – saznajte više

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

Ultrazvučni pregled kukova kod beba

Pri prvoj poseti lekaru ili savetovalištu za bebe, nezaobilazan je i pregled kukova kod novorođenčadi. Upravo u tom periodu javlja se jedan od tri najčešća problema u zglobu kuka kod dece. Ukoliko je dijagnoza postavljena na vreme i ukoliko se započne sa terapijom, poremećaj se koriguje bez posledica.

Kod razvojne displazije kuka radi se se o nedovoljno razvijenoj zglobnoj čašici iz koje zglobna glava butne kosti izlazi. U slučaju da glava kosti ostane u nepravilnom položaju dolazi do poremećaja funkcije kuka.

Kliničkim pregledom kod pedijatra moguće je otkriti potpunu dislokaciju kuka. Sumnja na iščašenje se postavlja ako pri pregledu deteta koje leži na leđima na ravnoj podlozi pri savijanju spojenih nogu u kuku pod uglom od 90 stepeni, jedna noga izgleda kraća. U tom slučaju potrebno je uraditi ultrazvuk kukova koji će u potpunosti otkloniti ili potvrditi sumnje.

ULTRAZVUČNI PREGLED KUKOVA – saznajte više

ZAKAŽITE PREGLED

Ravni tabani

Kod većine ljudi kada stoje bosi možemo primetiti da im je luk stopa uzdignut od površine i da postoj prostor „rupa“ između svoda stopala i podloge. Kod zdravih i normalnih stopala luk stopala je odvojen od poda. Kod ravnih stopala ili ravnih tabana kako se još nazivaju, luk stopala je spušten znatno bliže podlozi ili čak ne postoji luk uopšte. Kod ljudi sa ravnim tabanima, stopalo usled spuštenog luka je znatno izbočenije upolje i lako uočljivo prilikom stajanja ili hodanja.

Većina ljudi koji imaju rava stopala nema bolove usled tog stanja i obično nema probleme u svakodnevnom životu. Nekolicina može imati bolove u stopalima, posebno kada su mišići i ligamenti stopala napeti ili zategnuti kao na primer prilikom stajanja na prstima. U zglobovima nogu takođe je moguća pojava bola. Ukoliko je luk stopala spušten, napetost se prenosi na skočni zglob i koleno i moguća je pojava bola u tim zglobovima.

Ravna stopala se mogu pojaviti u detinjstvu usled lošeg razvoja, a mogu se pojaviti i u zrelom dobu na primer kod žena posle trudnoće. Postoji nekoliko jednostavnih rešenja kojima možemo sprečiti razvoj i komplikacije kod pojave ravnih stopala.

RAVNI TABANI – saznajte više

ZAKAŽITE PREGLED

Povrede

Deca su svakodnevno izložena potencijalnom povređivanju. Tokom igre, treninga i škole često dolazi do pada i povreda koje mogu biti i ozbiljnije prirode. Po medicinskim statistikama deca se povređuju desetak puta češće nego odrasli. To je izuzetno značajan podatak, a Poliklinika Galetić ima najbolju statistiku lečenja bolova, povreda i deformiteta kod dece jer delujemo brzo, efikasno i kvalitetno.

ZAKAŽITE PREGLED