Akupunktura

akupunktura

Akupunktura je metoda izbora u suzbijanju i lečenju velikog broja bolnih stanja. Iz klasične akupunkture u poslednje vreme su se razvile i druge vrste akupunkture kao što su aurikulopunktura, akupunkturna analgezija, kraniopunktura, farmakopunktura itd.

Takođe se razvila i dijagnostička akupunktura koja razvija nov pristup energetske koncepcije medicine koja se zasniva na otkrivanju poremećaja u organizmu pre nego što se razvije strukturni poremećaj tkiva ili organa.

Svetska zdravstvena organizacija prihvatila je 1979 god. akupunkturu kao savremenu metodu lečenja mnogih oboljenja i izjednačila ju je sa svim do tada priznatim metodama lečenja.

Akupunktura je sastavni deo i proizvod drevne kineske filizofije i kulture, koje se značajno razlikuju od savremene zapadno-evropske. Kineska tradicionalna medicina je skup iskustava kineskog naroda stečenih u borbi protiv bolesti u intervalu od više hiljada godina. Tradicionalna medicina i akupunktura je staro kineska metoda lečenja, pomoću igala koje se zabadaju u pojedine tačke na koži.

Kineska tradicionalna medicina predstavlja skup iskustava kineskog naroda stečenih u borbi protiv bolesti kroz hiljade godina.

Akupunktura je važan i sastavni deo kineske tradicionalne medicine.
Japan je druga zemlja Dalekog istoka koja ima hiljadugodišnju tradiciju lečenja akupunkturom.

U Evropi se akupunktura prvi put spominje krajem 16.i početkom  17.veka od misionara koji su posetili Kinu.

Još 1682.godine u Londonu je odbranjena prva doktorska disertacija iz područja akupunkture i odnosila se na lečenje reumatske upale zglobova ovom metodom.

Akupunktura  je starokineska metoda lečenja pomoću igala koje se zabadaju u određene tačke na koži.Simbol-za-Veliki-Tao-Jin-i-Jang
Prema filozofiji starih kineza sve je energija:

 • nebo,
 • zemlja,
 • čovek,
 • duh.

Tao je vrhovna zakonitost koja se održava delovanjem prirodnih sila Yin i Yang.

U fiziološkom smislu akcije te dve energije su suprotne: 

 1. Yin znači odmor, mirovanje, smanjenej funkcije organa  
 2. Yang označava akciju, kretanje, pojačanu funkciju organa. 

Teorija tradicionalne kineske medicine se zasniva na filozofskom principu i zakonitostima prikazanih u vidu prirodnih sila Yin-Yang.

To su dva suprotna elementa po svim stvarima i pojavama, koje su upravo po svojoj suprotnosti, tesno povezani i međsobno zavisni, tako da jedan bitno utiče na drugi, jedan bez drugog ne mogu postojati i njihova međusobna ravnoteža omogućava postojanje.

Yin je hladno, žensko, statično, unutrašnje a Yang je vruće, muško, dinamičmo, spoljašnje.

Neprekidno kolebanje Yina i Yanga unutar određnih granica je normalna fiziološka promena, a ako porast Yin i Yanga pre? fiziološku granicu, dolazi do određenih oboljenja.

Prema shvatanjima kineske tradicionalne medicine, meridijani su energetski kanali kojima teče vitalna energija -QI-.

Postoje dve grupe meridijana:

Tradicionalna medicina i akupunktura
Tradicionalna medicina i akupunktura

Glavni – 12 parnih kanala
Ekstra meridijani – 2 središnja neparna
Glavni meridijani su:

 • meridijan pluća,
 • meridijan debelog creva,
 • meridijan želuca,
 • meridijan slezine i pankrasa,
 • meridijan srca,
 • meridijan tankog creva,
 • meridijan mokraće bešike,
 • meridijan bubrega,
 • meridijan perikardijuma,
 • meridijan trostrukog grejača,
 • meridijan žučne kese,
 • meridijan jetre.

Duž meridijana su poređane akupunkturne tačke, postoji 365 tačaka.
Svaki meridijan ima tačno određeni broj lokalizovanih tačeka.

Akupunkturna tačka često postaje bolna pri poremećaju funkcije organa. Osim ovih akupunkturnih tačaka takođe postoje tačke izvan meridijana – ekstra punkta tačke.

Aurikulopunktura je poseban deo akupunkture, tj. lečenje zabadanjem igala isključivo u ušnu školjku.

Ušna školjka je mesto gde se iglom može delovati na svaki organ i njegovu funkciju, i ona je mesto gde se sastaju energije svih meridijana. Na ušnoj školjci potoji 30 akupunkturnih tačaka.

Akupunkturom se ne stvara nova energija već se ponovo uspostavlja energetska ravnoteža. Sa njom se može efikasno suzbiti bol, pa se već uveliko primenjuje umesto klasične anestezije.
Indikacije:

Mišićno-koštane i neurološke bolesti:

glavobolja, migrena, periferna neuropatija, neuralgije, smetnje mokrenja, cerviko brahijalni sindrom-bol u vratu i duž ruke, periatritis-bolno rame, epikondilitis-teniski lakat, išijalgija, lumbalgija, artritisi-upala zglobova itd.

Koristi se i kod oboljenja respiratornog trakta

(rinitis, sinusitis, astma), bolesti oka, gastrointestinalnih bolesti (gastritis, ulkusi-čir, kolitis, opstipacija, dijareja itd.)

Kontraindikacije: u alkoholnom stanju, u stanju psihoze i ekstremne slabosti, kod bolesnika sa pejsmekerom, nakon velikih doza kortikosteroida i izbegavati u trudnoćo i za vreme ciklusa kod žena.

Trajanje seanse i celokupnog lečenja

U poslednje vreme opšti je stav da se igle drže od 15 do 30 minuta, u hroničnim stanjima duže a u akutnim kraće. Broj aplikacija igala je različit. U akutnim stanjima 2-3 puta nedeljno, u hroničnim od 1-2 puta, mada u vrlo akutnim stanjima se premenjivati i svakodnevno. Ukupno trajanje lečenja zavisi od rezultata lečenja, ali se smatra da 8-10 aplikacija čini jednu kompletnu terapijsku kuru. Lečenje se može ponoviti za 6 meseci.

Aurikulopunktura i aurikulomedicina

Aurikulopunktura je poseban deo akupunkture.488

Predstavlja lečenje ubadanjem igala isključivo u ušnu školjku. Prema kineskoj filkozofiji Uho je mesto gde se sastaju energije svih meridijana. Odatle se možedelovati na svaki organ ili funkciju pojedinog organa.

Još je Hipokrat u 4.veku pre nove ere pisao o lečenju različitih sindroma i bolesti puštanjem krvi iz pojedinih delova uha.

Francuski lekar paul Nogier se pre nekoliko decenija  ozbiljnije počeo baviti ovim problemom i njegova je zasluga što se aurikulopunktura razvila u dijagnostičku i terapijsku proceduru pod nazivom aurikulomedicina.

Dokazanjo je da je Ušna školjka mesto koje predstavlja celi organizam u malom u položaju kao dete u materici.

Do sada se koristilo preko 200 tačaka na uhu, ali je Paul  Nogier sortirao i pojednostavio upotrebu akupunkturnih tačaka, precizno lokalizirajući 30 tačaka.


Moksibustija

akupunkturapredstavlja tehniku kada se umesto igala na akupunkturne tačke primenjuje toplota.

U te svrhe koristi se lišće divljeg pelina i raznih vrsta lekovitih  biljaka. Sitno iseckano lišće se stavlja u papir i smota u obliku cigarete. tada se zapali jedan kraj i laganim pokretima kružimko Primena traje od 5-15 minuta iznad tačaka koje želimo stimulisati. Bitno je da se izbegnu opekotine.Moksibustija se primenjuje u hroničnim naročito reumatskim stanjima, kod bolova u zglobovima.

Takođe moguća je kombinacija iglene akupunkture zajedno sa moksibustijom tako što se na ubodenu iglu nakači moksa u obliku cigare i zapali. Na taj način pored iglene stimulacije akupunkturne tačke se prenosi i toplota i doprinosi još jačem efektu.

AKUPUNKTURA se dokazala kao veoma delotvora kod mnogih bolnih stanja i sindroma.

Svoju ulogu obezboljavanja posebno ima kod pacijenata sa

 • glavoboljom,
 • neuralgijom,
 • paralizom n.facijalisa,
 • lumboišijalgijom,
 • bolnim ramenom,

brojnim reumatskim stanjima i mnogim drugim.

Kao najaktuelnija grana Tradicionalne Kineske medicine, akupunktura je kod nas, u Poliklinici Galetić zastupljena u svim terapijskim modelitetima.
Jedini sprovodimo sve vrste akupunkture, a to su:

 •  Iglena manuelna akupunktura – sa najkvalitetnijim platinskim i srebrnim kineskim iglama,
 •  Dauer Aurikulopunktura – akupunktura ušne školjke,
 • Aromatska akupunktura sa moksibustijom – akupunktura sa aromatskim i lekovitim biljkama,
 • Elektroakupunktura – moderna akupunktura u kombinaciji sa elektroaparatom ima dvostruko jače dejstvo,
 •  Laseropunktura – moderna akupunktura bez igle, laserskom stimulacijom akupunkturnih tački.

U odnosu na indikacije i opšte stanje pacijenta određujemo koju ćemo vrstu akupunkture koristiti, a nekad kombinujemo i više različitih vrsta akupunkture. 
Mi smo sigurno  vodeća medicinska ustanova u ovom regionu po raznovrsnosti akupunkture.  U lečenju bolnih i drugih stanja koristimo akupunkturu samostalno ili zajedno u kombinaciji sa drugim terapijskim procedurama fizikalne terapije. 

 

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja!

KORISTIMO NAJSAVREMENIJE METODE LEČENJA POPUT SKANLAB, KOMPJUTERSKOG JAČANJA MIŠIĆA I SHOCKWAVE TERAPIJE RADIJALNIM UDARNIM TALASIMA ZA KOJE JE POLIKLINIKA GALETIĆ JEDINI REFERENTNI MEDICINSKI CENTAR U REGIONU. 

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja. Stojimo Vam na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji, jer nam je pacijent uvek na prvom mestu. Garantujemo Vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211