Fizikalna terapija

01/09/2015

Lečenje bola u zglobovima

Zglobovi predstavljaju spojeve, veze između kostiju. Oni obezbeđuju pokretljivost različitih delova tela i bilo kakav problem, bole, oštećenje ili povreda mogu uzrokovati otežano kretanje i pokrete […]
07/08/2015

PRP terapija – Plazma bogata trombocitima

Plazma Bogata Trombocitima (Platelets Rich Plasma / PRP) je deo krvne plazme bogat trombocitima, koji u sebi sadrže faktore rasta i druge supstance koje aktivno ucestvuju […]
18/07/2015

Prednosti Shockwave terapije

Shockwave terapija predstavlja revolucionarnu terapiju u medicini, funkcioniše emitujući radijalne udarne talase koji putuju brže od zvuka. Najčešća upotreba shockwave terapije je u lečenju bolova i […]
14/07/2015

Najbolji rezultati u lečenju skolioze – Schroth metoda

Najbolji rezultati u lečenju skolioze – Schroth metoda Skolioza – kriva kičma (Scoliosis) predstavlja lateralnu krivinu kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Skoliotično loše držanje (skolioza) karakteriše različita visina […]