Šta je magnetoterapija?

magnetoterapija

Predstavlja modalitet fizikalne terapije koja primenjuje promenljivo magnetno polje niske frekvencije. Magnetno polje u medicini se koristi već nekoliko hiljada godina. Egipćani, Rimljani, Grci i Arapi koristili su za lečenje razne vrste magneta. Moderna era megnetoterapije počinje da funkcioniše pre oko 40 godina, a poslednjih godina proširena je primena magnetnog polja u lečenju mnogih povreda.

 Primena

U lečenju najčešće koristimo impulsno magnetno polje. Aparati koji indikuju magnetno polje rade na vrlo niskim frekvencijama od 1 Hz do najviše 100 Hz. Najveći prelaz elektromagnetne energije u tkiva se dobija pri frekvenciji od 50 Hz. Magnetno polje povoljno deluje na:DSC_0204.JPG

  • stimulaciju osteogeneze i dovodi do proliferacije koštanog, hrskavičnog i vezivnog tkiva.
  • Poboljšava protok krvi,
  • izaziva dilataciju arteriola i kapilara,
  • poboljšava metabolizam
  • i oksigenaciju tkiva.

Magnetoterapija deluje analgetički, antizapaljenski i antiedematozno. Smanjuje bol i stimuliše regeneraciju tkiva. Magnetoterapija povoljno deluje na stvaranje kalusa posle preloma kostiju, pa su mišićnoskeletna oboljenja najčešća indikacija za njegovo korišćenje.

Deluje uspešno na zarašćivanje kostiju i stimuliše osteogenezu (kod osteoporoze). Dobri rezultati postižu se i u lečenju rana i ulkusa koji sporo zarašćuju. Magnetno polje se korisiti za stimulaciju perifernog i centralnog nervnog sistema.

Indikacije: povrede zglobova, ligamenata, mišića i tetiva, osteoporoza, neuritis, reumatska oboljenja, radikulopatije, prelomi kostiju, pseudoartroze, psoriaza, polineuritis, itd.

Kontraindikacije: srčani pejsmejker, krvarenja i sklonost ka krvarenju, metalni implantati, trudnoća, itd.

Kako izgleda tretman?

Postoje razni načini stvaranja magnetnog polja koji se koriste u terapijske svrhe.

Solenoidi su najbolji za produkciju homogenog polja niske frekvencije i niskog inteziteta.

I bas takav, magnet Solenoid koristimo u poliklinici Galetić jer daje najbolje rezultate lečenja magnetoterapijom.

Pored aparata Solenoid, koristimo i trakaste magnetne aparate koji takodje vrse efikasnu terapiju. 

Kada se primenjuje magnetoterapija?

Magnetoterapiju najčešće koristimo:xcy
  • kod lečenja postraumatskih stanja, uganuća i istegnuća zglobova i mišića,
  • kod teških preloma i pseudoartroza, jer magnetno polje veoma efikasno deluje na stvaranje kostanog kalusa i zarastanje kostiju nakon teških preloma.
Takodje magnetno polje stimulise osteogenezu tj formiranje „nove kosti“ kod osteporoze kod žena.
Izuzetno dobre rezultate daje kod lumbalnog i cervikalnog bola, tj problema duž celog kičmenog stuba.
Kod takvih tegoba se čak savetuje kao najdelotvornija terapija koja dovodi da obezboljavanja i nestanka bolnih i neprijatnih tegoba kod naših pacijenata.
Magnetno polje deluje povoljno kod reumatskih bolesti, artroza i artritisa, kod regeneracije perifernih zivaca i lečenju rana i ulkusa koji sporo zarastaju.