18/05/2015

Bez bola u leđima – saveti za svakodnevni život

Bol u leđima je izuzetno česta pojava kod današnje populacije i zbog svoje učestalosti takođe je nazivaju i bolešću civilizacije. Većina ljudi usled modernog načina života […]
14/05/2015

Bol u potkolenici – trkačka potkolenica

Bol u potkolenici – trkačka potkolenica Bol u potkolenici – trkačka potkolenica je stanje poznato pod nazivom medijalni tibijalni stresni sindrom, označava bol i patološki proces […]
23/04/2015

Plivačko rame

Plivačko rame Plivačko rame predstavlja termin koji pokriva čitav spektar oštećenja u zglobu ramena kojinastaju usled dugotrajnih i velikih naprezanja. Pošto postoji mnoštvo različitih delova zgloba […]
06/04/2015

Bol u viličnom zglobu

Bol u viličnom zglobu Vilični zglob ili temporomandibularni zglob je najčešće korišćen zglob u čovečijem telu. Vilični zglob ima ulogu u žvakanju, prilikom govora, disanja i […]