Šta je ultrazvučna dijagnostika?

nall-blog

Primena ultrazvuka u dijagnostičke svrhe se zasniva na njegovoj osobini da se odbija od granične površine između dve sredine sa različitim akustičnim otporom (između kostiju i mekih tkiva, kosti i tkiva, itd.). U ultrazvučoj dijagnostici koristi se impulsni ultrazvuk, frekvencije od 2 do 8 MHz i intenziteta od 2 do 6 MW/cm2. Ultrazvuk se danas koristi u skoro svim granama medicine za detekciju raznih vrsta povreda i oboljenja. Ultrazvuk omogućuje veoma preciznu, bezbednu dijagnostiku mišićnoskeletnih oboljenja.

Ultrazvučna dijagnostika omogućava detaljan pregled:Ultrazvučna dijagnostika
 • Rupture (pucanja) mišića,
 • Tetiva i ligamenata,
 • Hematoma i fibroza u mišićima,
 • Burzitis,
 • Tedinitis,
 • Osipicirajući miozitis,
 • Sinovitis,
 • Razvojni poremećaj zgloba kuka kod beba

 

Ultrazvučni pregled kukova kod bebaultrayvuk-kukova-kod-beba

Pri prvoj poseti lekaru ili savetovalištu za bebe, nezaobilazan je i pregled kukova kod novorođenčadi. Upravo u tom periodu javlja se jedan od tri najčešća problema u zglobu kuka kod dece. Ukoliko je dijagnoza postavljena na vreme i ukoliko se započne sa terapijom, poremećaj se koriguje bez posledica. Saznajte više…

Napredak ultrazvučne tehnologije poslednjih godina doveo je do toga da ultrazvuk postane metoda izbora kod povreda i oboljenja mišićnokoštanog sistema. Ultrazvuk omogućuje pregled pacijenta u realnom vremenu što neomogućava skoro nijedna druga dijagnostička metoda. Može se koristiti i kod dece i kod odraslih bez obzira na uzrast.

 

Ultrazvuk- prednosti

Ultrazvučna dijagnostika prednosti nad drugim dijagnostičkim metodama su:

 • Pristupačnost,Ultrazvučna dijagnostika
 • Neinvazivnost,
 • Niska cene upotrebe
 • Ne postojanje jonizujućeg zračenja,

Glavna prednost ultrazvučne dijagnostike je mogućost neograničenog ponavljanja pregleda i praćenja bolesnika.

Moderni ultazvuk je u komparaciji sa magnetnom rezonancom, njegova prednost u odnosu na magnetnu rezonancu je u niskoj ceni širokorasprostranjnosti i jednostavnosi. Pregled ultrazvukom traje u proseku od 5 do 10 minuta dok za pregled magnetnom rezonancom je potrebno više od jednog sata.

Takođe prednost ultrazvuka je mnogo niža cena pregleda. Ultrazvuk je metoda kojom se svakodnevno i rutinski pregleda lokomotorni sistem. I to je bukvalno idealna dijagnostička metoda.

Ono što je karakteristika ultrazvuka je da je veoma zavistan od znanja i iskustva ispitivača, a kod nas se primenjuje već 20 godina.

 

Aparati

Ultrazvučni aparati predstavljaju uređaje koji šalju snopove ultrazvučnih talasa u ispitivane organe, a zatim se ehoi ovih talasa detektuju. Ti reflektovani ehoi se obrađuju i prikazuju u vidu slike.

Savremeni ultrazvučni aparati rade na principu žive slike – realtime. Živa slika se može zamrznuti radi merenja ili čuvanja. Izgled i morfologija tkiva organa i krvnih sudova se veoma lako raspoznaju na ultrazvučnoj slici. Ultrazvučna slika može biti ehogena – svetla (bela) i anehogena – tamna (crna). Svako tkivo i organi ima svoju karakterističnu ehogenost.

 

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja! 

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja. Stojimo Vam na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji, jer nam je pacijent uvek na prvom mestu. Garantujemo Vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211