fbpx

Pregledi, lečenje i rehabilitacija dece

Najčešći problemi sa kojima se roditelji susreću kod dece su ravna stopala, krivi vrat, kriva kičma, razvojni poremećaji kuka, krive noge kao i česte povrede koje nastaju tokom dečije igre.

Pregledi, lečenje i rehabilitacija dece

Ravna stopala, kriva kičma, krivi vrat, razvojni poremećaji kukova, O noge, X noge su veoma česti poremećaji kod dece. Izuzetno je važno čim se neki od tih poremećaja primeti, posetiti ortopeda  i dečijeg fizijatra. Tako je ključno obavljati periodične preglede kako bi se na vreme preventivno delovalo i sprečila pojava gore navedenih stanja. Ukoliko se pregled obavi na vreme, svi ovi problemi su u najvećem broju slučajeva rešivi.

 

Skolioza i kifoza

Skolioza i kifoza kod dece i beba se javlja tokom čitavog rasta deteta. Skolioza se češće javlja kod devojčica i njeno napredovanje traje najčešće do šesnaeste godine života, dok se kod dečaka u većem broju slučajeva javlja kifoza koja napreduje do osamnaeste godine života. Skolioza predstavlja bočno krivljenje kičmenog stuba dok kifoza predstavlja krivljenje grudnog dela kičme unapred. Pravovremenim otkrivanjem deformiteta i primenom odgovarajućih vežbi moguće je u potpunosti eliminisati deformitet ili ga značajno ublažiti i korigovati.

Deformiteti stopala

Ravna stopala, krivo stopalo i spušteno stopalo predstavlaju najčešće deformitete stopala koji se javljaju kod dece. Izuzetno je važno uočiti ih na vreme pošto postoji mogućnost da ostave trajne funkcionalen i estetske posledice. Odgovarajući ortopedski pregled je klučan kako bi se utvrdilo postajenje nekog od ovih stanja i kako bi se blagovremeno krenulo sa korekcijama u vidu vežbi i nošenja odgovarajućih uložaka. Ukoliko se na vreme krene sa korekcijama, ova stanja su u potpunosti rešiva.

 

Razvojni poremećaj kukova

Razvojni poremećaj kukova kod beba se drugačije naziva i urođeno iščašenje kukova. Rano otkrivanje urođenog iščašenja kukova je ključno za eliminaciju kasnijih stanaj poput hramanja koje takođe može da se pretvori u trajni invaliditet. Jedini način za uočavanje i dijagnostiku razvojnih poremećaja kukova je ultrazvučni pregled kukova kod beba. Od izuzetnog značaja je obaviti ultrazvučni pregled kukova u toku prvog meseca života a po potrebi ponoviti ga i nakon tri meseca kako bi se posledice mogle u potpunosti eliminisati.

Krivi vrat – Tortikolis

Urođeni tortikolis nastaje kod dece odnosno beba usled lošeg položaj au stomaku u poslednjim mesecima trudnoće. Takođe mogu nastati usled neke porođajne traume usled istezanja mišića vrata ukoliko glava prebrzo izađe ili ukoliko je porođoj težak i potrebno izvući bebu i u tom slučaju može doći do pucanja mišića i hematoma. Lečenje totikolisa kod dece započinje odmah, od prvog kontakta sa bebom i postavljanja dijagnoze.

 

Krive noge – X i O noge

Krive noge su česta pojava kod dece. Do druge godine starosti karakteristična je krivna nogu i izvijenost nogu ka spolja, što karakteriše takozvane „O Noge“ a u trećoj godini života krivljenje nogu ka unutra što karakteriše takozvane „X noge“. Ukoliko se noge ne isprave do četvrte godine života, neophodno je posetiti dečijeg ortopeda pošto je neoperativno lečenej moguće do kraja četvrte godine života deteta.

Stimulacija zarastanja preloma

Fizikalno lečenje preloma se odvija u dve faze: za vreme imobilizacije i nakon skidanja imobilizacije. Period za vreme imobilizacije se zasniva na principu „mobilizacije u imobilizaciji“ – kineziterapijom izometričkim vežbama i aktiviranjem svih imobilisanih mišića. Aktivnim vežbama se poboljšava vaskularizacija i sprečava brza atrofija mišića. Zarastanje preloma se stimuliše magnetoterapijom i elektroterapijom, a bolovi se smanjuju sa laseroterapijom. Period posle imobilizacije nam ostavlja mogućnost za mnogo složeniji i kompleksniji program fizikalnog lečenja i rehabilitacije.

U Poliklinici Galetić takođe rešavamo i sledeće povrede i stanja kod dece

N

Povrede koštano-mišićnog sistema

N

Reumatološka oboljenja (artritisi)

N

Kašnjenje u psihomotoričnom razvoju

N

Lezije perifernih nerava

Dr Sci.med Goran Galetić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prikaži više

Završio gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu 2003.godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kom je diplomirao pre roka, 28.maja 2009.godine sa prosečnom ocenom 9.32. Iste godine položio stručni Državni ispit za doktora medicine.

2009.godine položio postdiplomski tečaj iz Tradicionalne medicine i Akupunkture u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir pri Ujedinjenim Nacijama (ECPD) u Beogradu te stekao zvanje specijaliste akupunkturologa.

Od 2010.godine zaposlen u stalnom radnom odnosu na Institutu za Zdravstvenu Zaštitu Dece i Omladine Vojvodine, Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju u Novom Sadu.

U periodu od 2012 god.do 2018.godine radio kao asistent na katedri za Fizikalnu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i držao praktičnu nastavu za studente medicine, zdravstvene nege i specijalne edukacije i rehabilitacije.

2015. godine bio na stručnom usavršavanju na Univerzitetskoj Klinici za ortopedsku rehabilitaciju i sportsku medicinu u gradu Ulmu, Nemačka.

2016.godine završio doktorske akademske studije odbranom doktorske disertacije pod nazivom “Kvalitet života nakon operacije i medicinske rehabilitacije kuka kod osoba starije životne dobi”. na osnovu čega stiče zvanje doktor medicinskih nauka.

2017.godine položio specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije u Novom sadu i postao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

2018.god aktivno učestvovao na Svetskom kongresu ISPRM u Parizu, Francuska.

Objavio je više stručnih medicinskih radova u domaćim i stranim časopisima, i učestvovao na domaćim i stranim kongresima i seminarima iz oblasti fizikalne medicine gde je uspešno prezentovao svoje radove.

Prim dr med. Aleksandar Marcikić

Specijalista dečije hirurgije i ortopedije

Prikaži više

Član udruženja dečjih hirurga Srbije i Svetskog udruženja dečjih hirurga, Sekcije za sportsku medicinu i stalni sudski veštak. Uže se bavi problemima sa spuštenim stopalima kao i deformitetima stopala kod dece i odraslih, deformitetima kičmenog stuba, tortikolisom,ultrazvučnim i ekspertnim ultrazvučnim pregledom kukova kod dece i odraslih, svim oblicima traumatizma i lečenja, kao i rehabilitacijom povredjenih pacijenata, sportskim povredama, kompletnom hirurgijom preloma, hirurgijom mladeža, fibroma lipoma, uraslih noktiju, lečenje cista različite etiologije kod dece i odraslih.

Poliklinika Galetić je tu za Vas

Zakažite pregled

ili pozovite — 062 / 557-211

Vrlo ljubazni,vrhunski stručnjaci…zahvaljujući Dr Galetiću (koga kada upoznate imate utisak da ga znate oduvek) naša ċerka se rešila bolova u kolenima I evo je ponovo na terenu. Hvala, veliko hvala!

Marija B.

Mesto za ljude koji nemaju vremena za gubljenje, problem sa petnim trnom i planetarnom fascijom koji sam vukao mesecima je dijagnosticiran na prvom pregledu a već posle 3 nedelje sam počeo sa trenzima zahvaljujuci efikasnoj terapiji. Opremljenost je zbilja na svetskom nivou, vidi se da se ne žali kada je u pitanju ulaganje u istu. Za osoblje sve pohvale, mada se od ovakve poliklinike i ne očekuje usluga na nižem nivou. Ne mogu reći da bih se rado vratio sad kada sam zdrav ali nemam sumnje gde bih ako me muka snadje. 

Aleksandar B.

Odličan lekar i medicinsko osoblje. Otišla sam tamo zbog povrede i bola u vratu. Odlazila sam na terapije nekoliko puta nedeljno i bola više nema.

Ana F.

Poliklinika Galetić

Evropski centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ortopediju, estetsku i antiaging medicinu

021/55-72-11 i 062/557-211

poliklinikagaletic@gmail.com

Novi Sad, Bulevar Evrope i Veselina Masleše br. 40

Call Now Button