Loše držanje tela

Šta je loše držanje tela?

lose drzanje tela

Pojam loše držanje tela podrazumeva funkcionalno odstupanje od pravilne posture, kod koga nema strukturalnih promena na kičmenom stubu. Uzroci lošeg držanja tela su poremećaji koji nastaju dejstvom različitih urođenih ili stečenih faktora.

Važan faktor koji utiče na pojavu ložeg držanja tela je i savremen način života sa smanjenjem fizičkih aktivnosti.

Uzroci koji utiču na loše držanje tela se grupišu u dve osnovne grupe:

 • Unutrašnji uzroci
 • Spoljašnji uzroci

Unutrašnje uzroke čine:

6f9c485120004a654537cdb4d7888f82

 • oboljenja mišića,
 • poremećaj nervne inervacije (pareze, paralize),
 • psihička stanja,
 • poremećaj opšteg zdravstvenog stanja itd.

Mnogo je veći broj spoljašnjih uzročnika koji utiču na loše držanje tela.

Tu se ubrajaju:
 • sportska neaktivnost,
 • loša postelja,
 • profesionalna opterećenja itd.

Loše držanja tela može da se javi u bilo kom uzrastu, ali postoje odreženi vremenski periodi u kojima je telo u razvoju izloženo posebnom opterećenju.

Prvi kritični period 

se javlja u toku prve i druge godine života kada dolazi do intezivnog rasta i povećanja telesne mase deteta.

Drugi kritični period

 je sedma godina života kada dete kreće u školu i izlaža se povećanim fizičkim opterećenjima (nošenje školske torbe..)

Treći kritični period

 predstavlja pubertet u kojem dolazi do naglog rasta praćen intezivnim radom polnih žlezda.

 


Klinička slika deteta koje ima loše držanje tela

преузимањеPri pregledu pacijenta, posmatramo ga sa prednje i zadnje strane ali najvažniji je pregled iz profila.

Pri pregledu uočavamo:

 • Protruziju glave
 • Povijena ramena
 • Krilate i široko postavljene lopatice
 • Relaksacija prednjeg trbušnog zida
 • Predni nagib karlice
 • Rekurvatum deformitet kolena
 • Postoje dva oblika ložeg držanja tela:
 1. NEUROLOŠKO LOŠE DRŽANJE TELA images (2)

Neurološko loše držanje tela je posledica nezrelosti centralnog nervnog sistema i oldikuje se mišićnom hipotonijom i najčešće nestaje do 5 godine života. Ovaj tip lošeg držanja tela ne zahteva tretman u vidu korektivnih vežbi.

2. KINEZIOLOŠKO LOŠE DRŽANJE TELA 

Kineziološko loše držanje tela zahteva obavezan i blagovremeni korektivni fiziklani tretman zbog izraženog lošeg držanja tela i skraćenosti muskulature posebo ekstenzora leđa i antigravitacionih mišića.

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja!

KORISTIMO NAJSAVREMENIJE METODE LEČENJA POPUT SKANLAB, KOMPJUTERSKOG JAČANJA MIŠIĆA I SHOCKWAVE TERAPIJE RADIJALNIM UDARNIM TALASIMA ZA KOJE JE POLIKLINIKA GALETIĆ JEDINI REFERENTNI MEDICINSKI CENTAR U REGIONU. 

unnamed (24)

 

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja. Stojimo Vam na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji, jer nam je pacijent uvek na prvom mestu. Garantujemo Vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211 

KAKO IZGLEDA TRETMAN LOŠEG DRŽANJA TELA?

Primenjuju se korektivne vežbe – kineziterapija:

 • vežbe istezanja skraćenih misišnih struktura,
 • vežbe jačanja oslabljene muskulature,
 • vežbe posturalne svesnosti tj. pravilnog držanja tela,
 • vežbe disanja i relasacije.

 Na taj način se dobijaju najbolji rezultati u najkraćem mogućem roku. Mišićne grupe deteta su ojačane, elastičnije, izdužene i dete nakon ovog tretmana samo treba da nastavi da radi naučene vežbe u kućnim uslovima .

Program koretkivnih vežbi kao i program kompjuterskog jačanja oslabljene muskulature sprovodi se pod kontrolom naših stručnih fizioterapeuta, a deca imaju individualni tretman gde mu se u potpunosti posvetimo da što pre nauči program vežbi i oseti poboljšanje i olakšanje.

Savetujemo  da se deca obavezno bave sportom ali ne bilo kakvim već najbolje simetričnim sportovima koji koriste obe ruke. Naš predlog su plivanje, atletika (trčanje, skok u dalj..), karate, veslanje…