Kifoza

Šta je kifoza?

kifoza

 

Kifoza (kyphosis) predstavlja krivinu kičmenog stuba u sagitalnoj ravni i najčešće je lokalizovana u toraklanoj ili torako-lumbalnoj regiji.  Često se javlja u kombinaciji sa lordozom, jer odstupanja u jednom segmentu dovode do odstupanja u drugom segmentu kičmenog stuba. Fiziološka kifoza torakalnog dela kičme iznosi od 20-35 stepeni mereno po Cobbu.

Deformiteti kičmenog stuba česta su pojava kod dece. Izuetno je važno pravovremeno reagovati kako bi se dalje krivljenje kičme sprečilo i kako bi se ukoliko deformitet postoji, stanje korigovalo. 

Učinite najbolje za Vaše najmlađe! Pozovite nas i zakažite pregled na telefone 
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

VRSTE KIFOZA

Kongenitalne kifoze  slika-kifoze1
 •  Nastaju usled nepravilnog razvoja prednjeg ili zadnjeg segmenta tela kičmenog pršljnena.
 •  Prisutne su na rođenju i progrediraju tokom rasta deteta. 

Stečene kifoze

 •  Nastaju zbog slabosti leđne muskulature, ili kao posledica iscrpljujućih bolesti, respiratornih oboljenja, reumatskih bolesti itd.

Šojermanova bolest

 • Takođe veoma je zastupljena juvenilna kifoza- Šojermanova bolest. 
 • U pitanju je urođeni poremećaj rasta sa mikrotraumama.
 • Kifotična krivina zahvta najmanje tri do pet pršljenova donjeg dela torakalne kičme i primećuje se prednji klinasti deformitet tela pršljena.

Kifoze u odnosu na kliničku sliku mogu biti:  

Funkcionalne

 • Funkcionalne kifoze se mogu voljno korigovati i u ležećem položaju iščezavaju.

 Strukturalne.

 • Kod strukturalnih kifoza krivina ne iščezava. 

Kifotično držanje tela predstavlja stanje kada je pacijent u stanju da zauzme pravilno držanje i aktivno ispravi svoju kifozu.

Sa pojavom kifoze nastaje smanjena pokretljivost malih zglobova kičme i javlja se bol pri izvođenju pokreta. Može da dodje i do respiratorne insuficijencije a samim tim su češće respiratorne infekcije. Takođe dolazi i do stvaranja sponduilotičnih promena na prednjem delu kičmenih pršljenova. 

DIJAGNOZA KIFOZEScheurmanns-kyphosis-brace

Se postavlja na osnovu kliničke slike i RTG snimka kičmenog stuuba  gde se nalaze pršljenovi sa prednjom klinastom
deformacijom a ugao krivine meren po Cobbu iznosi preko 45 stepeni. 

Klinički znaci uznapredovale kifoze su:

 • Protruzija glave,
 • Povijena ramena prema napred,
 • Abdukovane i široko postavljene lopatice,
 • Relaksacija prednjeg trbušnog zida,
 • Simetrični gibusi pri antefleksiji,
 • Skraćena antigravitaciona muskulatura i dr.

LEČENJE KIFOZE

U terapiji kifoze najvažnija je kineziterapija, tj intezivne korektivne vežbe.

Pored ove klasične terapije upotrebljavaju se i ortotska pomagala kao što su mideri i to u slučajevima kada kifotična krivina iznosi preko 50 stepeni. U slučaju zapuštene i veoma velike kifotične krivine preko 60 stepeni po Cobbu priimenjuje se hirurško lečenje.

U Poliklinici Galetić se radi najsavremija terapija za korekciju kifoze i lošeg kifotičnog držanja tela.

Radimo stručne preventivne sistematske preglede dece.

Veoma je važno da se na vreme pregleda i otkrije deformitet kičme i odmah reaguje da bi se zaustavio rast i razvoj krivine a uz ozbiljnu i stručnu terapiju i smanji krivina kičmenog stuba a dete mišićno ojača i dovoljno istegne. 

anigif

Ako se terapija ne sprovodi pravilno i blagovremeno, može doći do težih posledica kao što su:

 • bačvast grudni koš,
 • kardiopulmonalna insuficijenciuja,
 • pojava degenerativnih reumatskih oboljenja i drugo.

JEDINI SPROVODIMO KOMBINACIJU KINEZITERAPIJE TJ VEŽBI INDIVIDUALNO PRILAGOĐENO SVAKOM PACIJENTU SA KOMPJUTERSKIM JAČANJEM MIŠIĆA I IZRADOM POSEBNIM ORTOZA-MIDERA ZA KIČMU PO MERI DETETA.