Kifoza

Šta je kifoza?

Kifoza (kyphosis) predstavlja krivinu kičmenog stuba u sagitalnoj ravni i najčešće je lokalizovana u toraklanoj ili torako-lumbalnoj regiji.  Često se javlja u kombinaciji sa lordozom, jer odstupanja u jednom segmentu dovode do odstupanja u drugom segmentu kičmenog stuba. Fiziološka kifoza torakalnog dela kičme iznosi od 20-35 stepeni mereno po Cobbu.

Deformiteti kičmenog stuba česta su pojava kod dece. Izuetno je važno pravovremeno reagovati kako bi se dalje krivljenje kičme sprečilo i kako bi se ukoliko deformitet postoji, stanje korigovalo. 

VRSTE KIFOZA

Kongenitalne kifoze  slika-kifoze1
 •  Nastaju usled nepravilnog razvoja prednjeg ili zadnjeg segmenta tela kičmenog pršljnena.
 •  Prisutne su na rođenju i progrediraju tokom rasta deteta. 

Stečene kifoze

 •  Nastaju zbog slabosti leđne muskulature, ili kao posledica iscrpljujućih bolesti, respiratornih oboljenja, reumatskih bolesti itd.

Šojermanova bolest

 • Takođe veoma je zastupljena juvenilna kifoza- Šojermanova bolest. 
 • U pitanju je urođeni poremećaj rasta sa mikrotraumama.
 • Kifotična krivina zahvta najmanje tri do pet pršljenova donjeg dela torakalne kičme i primećuje se prednji klinasti deformitet tela pršljena.

Kifoze u odnosu na kliničku sliku mogu biti:  

Funkcionalne

 • Funkcionalne kifoze se mogu voljno korigovati i u ležećem položaju iščezavaju.

 Strukturalne.

 • Kod strukturalnih kifoza krivina ne iščezava. 

Kifotično držanje tela predstavlja stanje kada je pacijent u stanju da zauzme pravilno držanje i aktivno ispravi svoju kifozu.

Sa pojavom kifoze nastaje smanjena pokretljivost malih zglobova kičme i javlja se bol pri izvođenju pokreta. Može da dodje i do respiratorne insuficijencije a samim tim su češće respiratorne infekcije. Takođe dolazi i do stvaranja sponduilotičnih promena na prednjem delu kičmenih pršljenova. 

DIJAGNOZA KIFOZEScheurmanns-kyphosis-brace

Se postavlja na osnovu kliničke slike i RTG snimka kičmenog stuuba  gde se nalaze pršljenovi sa prednjom klinastom
deformacijom a ugao krivine meren po Cobbu iznosi preko 45 stepeni. 

Klinički znaci uznapredovale kifoze su:

 • Protruzija glave,
 • Povijena ramena prema napred,
 • Abdukovane i široko postavljene lopatice,
 • Relaksacija prednjeg trbušnog zida,
 • Simetrični gibusi pri antefleksiji,
 • Skraćena antigravitaciona muskulatura i dr.

LEČENJE KIFOZE

U terapiji kifoze najvažnija je kineziterapija, tj intezivne korektivne vežbe.

Pored ove klasične terapije upotrebljavaju se i ortotska pomagala kao što su mideri i to u slučajevima kada kifotična krivina iznosi preko 50 stepeni. U slučaju zapuštene i veoma velike kifotične krivine preko 60 stepeni po Cobbu priimenjuje se hirurško lečenje.

U Poliklinici Galetić se radi najsavremija terapija za korekciju kifoze i lošeg kifotičnog držanja tela.

Radimo stručne preventivne sistematske preglede dece.

Veoma je važno da se na vreme pregleda i otkrije deformitet kičme i odmah reaguje da bi se zaustavio rast i razvoj krivine a uz ozbiljnu i stručnu terapiju i smanji krivina kičmenog stuba a dete mišićno ojača i dovoljno istegne. 

anigif

Ako se terapija ne sprovodi pravilno i blagovremeno, može doći do težih posledica kao što su:

 • bačvast grudni koš,
 • kardiopulmonalna insuficijenciuja,
 • pojava degenerativnih reumatskih oboljenja i drugo.

JEDINI SPROVODIMO KOMBINACIJU KINEZITERAPIJE TJ VEŽBI INDIVIDUALNO PRILAGOĐENO SVAKOM PACIJENTU SA KOMPJUTERSKIM JAČANJEM MIŠIĆA I IZRADOM POSEBNIM ORTOZA-MIDERA ZA KIČMU PO MERI DETETA. 

Poliklinika Galetić je tu za Vas

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja.

Koristimo najsavremenije metode lečenja poput Skanlab, kompjuterskoj jačanja mišića i Shockwave terapije radijalnim udarnim talasima.

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja.

Garantujemo vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman sad!

Poliklinika Galetić

Poliklinika Galetić 30 godina čini Vaš život lakšim, lepšim I bezbolnijim. Tokom godina, postali smo lider u lečenju povreda i bolova, rehabilitaciji kao i u estetskoj i antiaging medicini.

Pišite nam