Vojta terapija


Vojta terapija 

Osnivač terapije je dr Vaclav Vojta, češki neurolog koji je razvoj metode započeo 1954. Dijagnostički postupak predstavlja funkcionalnu analizu za procenu zrelosti centralnog nervnog sistema kod dece u prvom i drugom tromsečju.
Dijagnostički postupak se izvodi putem položajnih reakcija koje predstavljaju pokrete tela isprovocirane određenim položajem. To su u stvari refleksne aktivnosti koje se odvijaju u nekoliko faza i predstavljaju objektivne pokazatelje razvoja mozga.
Postavljanjem deteta u sedam različitih položaja izaziva se slanje draži ka mozgu i kičmenoj moždini što dovodi do reakcija glave, trupa i ekstremiteta. U zavisnosti od uzrasta dete izvodi karakterističan pokret.
Ukoliko je poremećena sposobnost centralnog nervnog sistema da se prilagodi promeni položaja tela i da obradi aferentne impulse, reakcije se smatraju abnormalnim. Pažljivim pregledom moguće je već u prvom tromesečju prepoznati poremećaj u motoričkom razvoju deteta.

Trudimo se da Vama i Vašem detetu izađemo u susret! SVI SPECIJALISTI SU VAM DOSTUPNI NA JEDNOM MESTU.
 • Specijlista fizikalne medicine- Fizijatar
 • Specijalista dečje ortopedije - Ortoped,
 • Specijalista dečjeneurologije - Neurolog
 • Fizioterapeut
 • Radni terapeut
 • Defektolog - Logoped
 • Psiholog
 
Zakažite svoj pregled i tretman na telefone: 021/55-72-11; 021/45-79-39 i 063/77-15-003 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

Ranom dijagnostikom i tretmanom mnogo su veće šanse za razvoj dobrih motoričkih obrazaca i sprečavanje ili bar ublažavanje nastanka kliničke slike usled oštećenja ili poremećaja motoričkog centra.
Primenom rane habilitacije i tretmana podstiče se razvoj centralnog nervnog sistema, brži razvoj i poboljšanje nervnih veza odnosno sinapsi.

Šta je Vojta terapijakleinkind kollage

Vojta terapija predstavlja metodu rehabilitacije kod koje se u određenim položajima poput položaja na leđima, boku ili na stomaku,  stimulišu deset zona na ljudskom telu i čija stimulacija aktivira mišiće u celom telu.

Terapija prema Vojti bazirana je na refleksnoj lokomociji, držanju, spontanoj motorici i proceni primitivnih refleksa.

Refleksno okretanje i refleksno puzanje sadrže sve ključne momente ljudskog upravljanja i pokretanja od hvatanja, okretanja, puzanja slobodnog uspravnog hoda. Odgovarajuće doziranje terapije je od ključnog značajaza stabilizaciju motoričkih obrazaca u centralnom nervnom sistemu. Iz ovog razloga se preporučuje vežbe po Vojti raditi tri do četiri puta dnevno.

Vojta terapija je bezbolna. Ukoliko se radi pravilno ne sme doći do pojave bola

Za plač deteta postoje različiti razlozi. Kod dece od dve do tri godine starostirazlozi su jer dete želi da radi nešto drugo i ne želi da bude zadržano u jednom položaju. Kod sasvim male dece aktiviranje mišića je prilično naporno te to izaziva plač. Straija deca na plaču.

Saradnja sa roditeljima

Za uspešno sprovođenje terapije poželjna je i potrebna saradnja sa roditeljima pošto je preporuka da se kod kuće sa decom vežba tri do četiri puta dnevo kod beba i male dece  a dva puta kod veće dece.

Vojta terapeut zapravo ima ulogu vašeg mentora koji će vas edukovati koji će uz vašu saradnju pomoći vašem detetu.

Kontraindikacije ne postoje osim u slucajevima povisene temperature na dan vakcinacije. 

Kod mentalnih zaostalosti dece napredak i efekat primene vojta terapije je znatno slabiji ali to ne znaci da je ne treba sprovoditi. 

Važne napomene kod Vojta terapije

 • Terapija nije bolna ako se zone pravilno stimulišu
 • Ne ostavlja posledice na psihu deteta, naprotiv, deca postaju mentalno i motorno aktivnija, radoznalija od svojih vršnjaka
 • Ne postoje uzrasne granice za primenu vojta terapije, samo su rezultati sporiji jee umesto da se postavlja pravilan motorički obrazac, mora da se bori sa unared usvojenim pogrešnim obrascima.
 • Nije kontraindikovana kod dece sa epilepsijom

 

Zakažite pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU