Kućne posete i nega bolesnika

  • Kućne posetepoliklinika galetic
  • patronaža
  • nega bolesnika takođe su delatnosti naše ordinacije koje u multidisciplinarnom smislu mogu opsluživati pacijente i bolesnike na visokom stručnomedicinskom nivou. Prema tome mogu se napraviti ugovori na različite periode i pod različitim uslovima. Ljubaznot i stručnost našeg medicinskog kadra kao i najsavremenija medicinska oprema su garancija uspeha te Vam preporučujemo da koristite i ove naše usluge.

Za slabo pokretne i nepokretne pacijente, starije pacijente organizujemo dolazak na kućnu adresu pacijenta sa mogućnošću dijagnostike i terapija u kućnim uslovima.

Vršimo transport kolima hitne pomoći do dijagnostičkih centara (rengen, CT, NMR). Takođe organizujemo transport do bolničkih ustanova i banjskih lečilišta, sa devizom ‘od kreveta do kreveta brzo i profesionalno.

lekar1