Ultrazvučni pregled kukova kod beba

Pri prvoj poseti lekaru ili savetovalištu za bebe, nezaobilazan je i pregled kukova kod novorođenčadi. Upravo u tom periodu javlja se jedan od tri najčešća problema u zglobu kuka kod dece. Ukoliko je dijagnoza postavljena na vreme i ukoliko se započne sa terapijom, poremećaj se koriguje bez posledica.

Zašto je pregled kukova važan?

Kod razvojne displazije kuka radi se se o nedovoljno razvijenoj zglobnoj čašici iz koje zglobna glava butne kosti izlazi. U slučaju da glava kosti ostane u nepravilnom položaju dolazi do poremećaja funkcije kuka.

Kliničkim pregledom kod pedijatra moguće je otkriti potpunu dislokaciju kuka. Sumnja na iščašenje se postavlja ako pri pregledu deteta koje leži na leđima na ravnoj podlozi pri savijanju spojenih nogu u kuku pod uglom od 90 stepeni, jedna noga izgleda kraća. U tom slučaju potrebno je uraditi ultrazvuk kukova koji će u potpunosti otkloniti ili potvrditi sumnje.

Ultrazvuk kukova je bezbolna i jednostavna dijagnostička metoda koja pouzdano otkriva da li se radi o iščašenju i određuje se stepen iščašenja kuka. Ultrazvučni pregled je potrebno uraditi kod dece kod koje se pojavi sumnja na iščašenje a takođe i kod dece koja su izložena nekom od sledećih faktora:

  • Razvojni poremećaj kukova u porodici
  • Postojanje deformacije vrata ili stopala
  • Blizanačka trudnoća
  • Manjak plodove vode
  • Prevremeni porođaj

Prvi pregled kukova obavlja se još u porodilištu. Kliničkim pregledom se proverava asimetrija zglobova, kožnih brazdi na butinama, otežano širenje butina iz kuka upolje i nestabilnost ili labavost kuka.

Najbolje vreme za ultrazvučni pregled kukova kod dece je između prvog i drugog meseca života.

Široko povijanje?

Mišljena su podeljena oko toga da li je široki povoj prevaziđen. Pre uvođenja ovog načina povijanja u pedijatrijsku praksu, primenjivalo se tzv. „kifla“ povijanje. Beba se povijala čvrsto sa ispruženim nogama i rukama uz telo.
Zapaženo da se u nerazvijenom svetu deca nose sa slobodno raširenim nogama, na kuku ili leđima majke, a da se razvojni poremećaj kuka javlja u zanemarljivom broju. Kod širokog povijanja, umetnute pelene između nogu drže glavu butne kosti tako da pravilno naleže u udubljenje u karličnoj kosti. Ne savetuje se prerano stavljanje deteta u šetalicu, niti „cupkanje“ na ispruženim nogama, do uzrasta kada se dete spontano ne uspravi i stoji uz pridržavanje.

Široki povoj nije metod lečenja – to je preventivna mera da se kukovi pravilno razvijaju dok se ultrazvučnim pregledom ne isključi poremećaj razvoja kukova. Ovakvo povijanje nije obavezno (što pokazuje medicinska praksa drugih zemalja), ali će sigurno stvoriti optimalne uslove za pravilan razvoj.

Kod nas, široki povoj se praktikuje obično do ultrazvučnog pregleda u trećem mesecu života.

Poliklinika Galetić je tu za Vas

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja.

Koristimo najsavremenije metode lečenja poput Skanlab, kompjuterskoj jačanja mišića i Shockwave terapije radijalnim udarnim talasima.

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja.

Garantujemo vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman sad!

Poliklinika Galetić

Poliklinika Galetić 30 godina čini Vaš život lakšim, lepšim I bezbolnijim. Tokom godina, postali smo lider u lečenju povreda i bolova, rehabilitaciji kao i u estetskoj i antiaging medicini.

Pišite nam