Manuelna limfna drenaža

????????????????????????????????????????????????????

Limfnom drenažom vršimo lagani pritisak na tkiva da bi odstranili prekomernu međućelijsku tečnost.

Stimulišemo drenažu međućelijske tečnosti i reapsorciju putem venskog sistema.

Ona se bitno razlikuje od klasične masaže u načinu izvođenja:

  • redosled- uvek se prvo prazne proksimalni a zatim distalni segmenti.
  • pritisak- pritisak ruke mora biti prijatan.
  • smer- uvek u pravcu oticanja limfe.
  • ritam- diktiran fiziološkim pulsiranjem limfnih sudova.

Mauelna limfna drenaža se koristi samo ako otok nije hroničan. Osnovni hvatovi kod ove tehnike masaže su:

  • hvat pumpanja,
  • zgrabni hvat,
  • zaokretni hvat
  • kružni hvat u mestu.

Kod ove tehnike tretman započinjemo i završavamo glađenjem. Terapeut vrši pritisak koji se ravnomerno povećava i smanjuje i ne sme da dođe do hiperemije kože.

Terapijsko dejstvo masaže

Pod uticajem masaže povećava se lokalni metabolizam i eliminacija raspadnutih produkata, povećava se oticanje limfe i venske krvi, povećava se resorpcija otoka i poboljšava trofika tkiva. Masaža najpre deluje na kožu tako što odstranjuje deskvamirane epidermalne ćelije, povećava sekretornu aktivnost znojnih i lojnih žlezda a takođe povećava turgor i elastičnost kože. Masaža deluje analgetski tj. smanjuje bol. Smanjuje opšti zamor, deluje relaksirajuće i spazmolitički. Pod uticajem masaže povećava se cirkulacija krvi i smanjuje se zamor.