Dekompresiona terapija kičme - trakcija

Dekompresiona terapija kičme predstavlja izuzetno uspešnu procedure eliminacije bolova i raznih drugih tegoba koje uzrokuje oštećenje kičmenog stuba.

Kičmena trakcija spada u pasivne terapijske metode  i sastoji se od istezanja pojedinih delova tela primenom mehaničke sile. Kičmena trakcija se takođe naziva distrakcija, dekompresija ili ekstenzivna terapija. Prilikom izvođenja dekompresivne terapije odnosno trakcije, kičma se nežno isteže čime se dovodi do smanjenja pritiska na međupršljenske diskove što nadalje omogućava ubrzavanje procesa izlečenja.

Primena najsavremenije DEKOMPRESIONE TERAPIJE KIČME - TRAKCIJE za lečenje DISKUS HERNIJE i otklanjenje uzroka bola i problema u kičmenom stubu.
Zakažite svoj pregled i tretman na telefone: 021/55-72-11; 021/45-79-39 i 063/77-15-003 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

Dekompresiona terapije kičme – Prednosti

Prednost dekompresiona terapija kičme se ogleda u tome što je usmerena na otklanjenje uzroka bola i problema u kičmenom stubu, a većina problema je vezana za mehanički pritisak koji kučmeni stub trpi. Kombinacijom promenljivog intenziteta sile koja isteže kičmeni stub i odgovarajućih položaja tela u kojima se istezanje vrši  postže se smanjenej pritiska u međupršljenskim diskovima – dekompresija, poboljšava se cirkiulacija i bolja razmena kiseonika i hranljivih materija unutar diskova što omogućava regeneraciju diska i njegovo zarastanje.

Ubrzavanjem regeneracije međupršljenskog diska, dolazi do ozdravljenja i smanjenja bola usled prestanka pritiska na disk i nerve i korene nerava unutar spinalnog kanala. Primena dekompresione terapije kičme takođe može vratiti diskus herniju na svoje mesto i zajedno sa povećanom ishranom diska može vratiti visinu i integritet oštećenog diska. Negativni pritisak koji se postiže kičmenom dekompresijom, oslobađa nerve pritiska i time dovodi često do sprečavanja išijasa i drugih simptoma nervne kompresije.

Primena ove metode takođe u određenom broju slučajeva može pomoći da se izbegne operativni zahvat.

Trajanje terapije

Istraživanja sprovedena pokazuju da se rezultati primene dekompresione terapije kičme mogu videti između pet i dvadeset terapija.

Prilikom izvođenja terapije, pacijent leži u udobnom položaju na stolu za trakciju gde se u zavisnosti od dela kičme na koji se vrši terapija, fiksiraju određeni delovi tela.

Dekompresija traje između deset I trideset minuta po terapiji, a sila kojom se deluje se idnividualno određujeprema starosti  i vrsti stanja pacijenta.

Stanja kod kojih se primenjuje trakcija

 • Diskus hernia,
 • bulging diskusa,
 • degeneracija diskusa,
 • polidiskopatija,
 • bol nakon operacije diskusa,
 • povreda kičme,
 • spondiloza i spondilartroza,
 • facet sindom,
 • lumbalni i cervikalni hronični bolni sindrom,
 • glavobolja,
 • vrtoglavica,
 • iskrivljena kičma kod dece,
 • sportske povrede

Specifičnosti dekompresione kičmene terapije

 • Pacijent udobno leži na specijalnom krevetu, fiksiran specijalnim kaiševima preko grudnog koša i struka.
 • kompjuterizovan aparat koji vuče kičmeni stub određnom jačinom sile.
 • Trajanje tretmana je između 10 I 30 min.
 • Terapija je bezbolna
 • Potrebno je deset terapija koje se sprovode svakog dana 5 puta nedeljno

Dosadašnja klinička ispitivanja su pokazala efikasnost ove terapije u oko 80% slučajeva sa bolom u kičmi, prvenstveno kod pacijenata koji boluju od diskus hernije.