Lečenje bola u zglobu ručja

Lečenje bola u zglobu ručja

yglob ru;ja

Zglob ručja se sastoji od osam kostiju, takozvanih karpalnih kostiju sa donje strane,  koje su povezane međusobno jakim ligamentima, a gornju stranu zatvara čvrsto vezivno tkivo. Ova striktura je poznata pod nazivom karpalni tunel.

Podlakticu čine dve kosti Radijus i Ulna koje su preko kostiju zgloba ručja kojih ima osam, povezane sa šakom. Većina mišića šake se pripaja na kostima podlaktice, prelaze preko zgloba ručja gde se pripajaju na kostima šake preko tetiva. Ovi mišići pripadaju dvema grupama, pregibačima i opružačima šake i prstiju. Pregibači su zaduženi za savijanje – pregibanje šake i prstiju a opružači za ispravljanje, odnosno opružanje šake i prstiju. Ove dve grupe mišića zajedno su zadužene za pokrete šake, hvatanje i kretanje šake u svim smerovima.

Jedan od čestih uzroka bola u zglobu ručja je tendonitis. Prilikom kontrakcije mišića šake, sila se prenosi preko tetiva zgloba ručja. Prilikom dugotrajnog delovanja prevelikih sila na tetive, dolazi do oštećenja tetiva. Tendonitis, odnosno upala tetiva ručnog zgloba je stanje koje se prati upala tetiva i bol u ručnom zglobu. Ovo se obično dešava kod dugotrajnih napora i postepenog trošenja usled preterane upotrebe i velike sile koja deluje na tetive zgloba. Može biti i akutno usled neke nezgode koja izazove povredu.

Takođe veoma učestala povreda odnosno oštećenje je sindrom karpalnog tunela. Kroz karpalni tunel prolaze tetive mišića pregibača koji pokreću prste i Nervus Medianus. Opna koja oblaže tetive naziva se sinovijalana opna. Njena funkcija je omogućavanje nesmetanog funkcionisanje tetiva, „podmazivanje“ tetiva. Opna je izuzetno osetljiva na dugotrajne napore. Nerv Medianus je zadužen za osećaj i kontrolu pokreta šake. Usled napora, karpalni tunel može da se suzi i time počen da pritiska nerv Medianus. Kada dođe do oštećenja sinovijalne opne ili tetiva koje prolaze kroz karpalni tunel , dolazi do otoka i upale tetiva i time se prostor u karpalnom tunelu sužava i počinje da pritiska nerv Medianus. Ovo stanje je poznato kao sindrom karpalnog tunela.

 

Tradicija duga preko 30 godina. Neka Poliklinika Galetić bude vaša kuća zdravlja!

KORISTIMO NAJSAVREMENIJE METODE LEČENJA POPUT SKANLAB, KOMPJUTERSKOG JAČANJA MIŠIĆA I SHOCKWAVE TERAPIJE RADIJALNIM UDARNIM TALASIMA ZA KOJE JE POLIKLINIKA GALETIĆ JEDINI REFERENTNI MEDICINSKI CENTAR U REGIONU.

SET_7386

TAKOĐE JEDINI U REGIONU RASPOLAŽEMO WRISTRAC UREĐAJEM KOJI NAJBOLJE REŠAVA PROBLEM SINDROMA KARPALNOG TUNELA 

Izuzetno stručan kadar doktora specijalista i fizioterapeuta posvećuje punu pažnju svakom pacijentu individualno i bez čekanja. Stojimo Vam na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji, jer nam je pacijent uvek na prvom mestu. Garantujemo Vam potpuno izlečenje, dođite i uverite se. Zakažite svoj pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211