Šta je fototerapija?

fototerapija

Fototerapija predstavlja primenu svetlosne energije radi lečenja. Primenjuje se iz prirodnog izvora – sunca i iz veštačkih izvora. Vidljivi zraci deluju na organ vida. Infracrveni zraci su po energiji bliski vidljivim zracima, poseduju manju energiju kvanta i frekvencija im je niža. Ultraljubičasti zraci imaju najveću energiju kvanta i samim tim i najvišu frekvenciju. Svetlosni zraci se u tkivima apsorbuju i tek onda postaju biološki aktivni.

Infracrveni zraci – su zraci koji zauzimaju raspon od 760 nm do 1 mm u elektromagnetnom spektru i nalaze se između vidljivih crvenih zraka i mikrotalasa. Svako telo sa temperaturom iznad apsolutne nule emituju infracrvene zrake. Infracrveni zraci delom se odbijaju a delom penetriraju kroz kožu. Zraci koji penetriraju kroz kožu se prelamaju i rasipaju u tkivima i na kraju se apsorbuju.

Oni izazivaju toplotu u tkivima, a to je u stvari površinska toplota jer sami infracrveni zraci ne dopiru duboko u tkivo. Dovode do dilatacije arteriola i na koži se javlja eritem. Dok se posle dužeg zračenja može javiti i pigmentacija.

Infracrveni zraci delujufototerapija

  • Analgetski – smanjuju bol i mišićni spazam
  • brzavaju regeneraciju i zarašćivanje tkiva
  • poboljšavaju trofiku tkiva i reapsorpciju otoka
  • poboljšavaju vaskularizaciju i trofiku kože
  • primenjuju se uglavnom kao uvod i dopuna za druge modalitete fizikalne terapije (pre elektroterapije, kineziterapije, magnetoterapije..)

Indikacije: artroze, artritisi, burzitis, tendinitis, entezopatije, neuralgije, distorzije i distenzije, radikulopatije, hematomi i otoci, cervikalni i lumbalni sindrom, itd.

Kontraindikacije: infekcije, tumori kože, teška srčana oboljenja, problemi sa krvnim sudovima, itd.