20/12/2015

Ortopedija i stimulacija zarastanja preloma

Ortopedija i stimulacija zarastanja preloma Ortopedija i Stimulacija zarastanja preloma imaju za cilj, dijagnostiku i lečenje preloma. Danas je ortopedija pretežno hirurška grana zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih […]
11/12/2015

Bol i povrede u zglobu kolena

Bol i povrede u zglobu kolena Koleno je jedan od najkompleksinijih zglobova u ljudskom telu i ybog svoje specifičnosti često je izložen povredama. Koleno pri uspravnom […]
16/10/2015

Lečenje bola u zglobovima i mišićima

Zglobovi predstavljaju spojeve, veze između kostiju. Oni obezbeđuju pokretljivost različitih delova tela i zajedno sa mišićima omogućavaju kretanje. Bilo kakav problem, oštećenje ili povreda mogu uzrokovati […]
05/10/2015

Apofizitis petne kosti- Morbus Sever

Zadnja loža potkolenice se sastoji od dva glavna mišića m. Gastrocnemius i m. Soleus. Oba mišića se preko Ahilove tetive pripajaju na petnoj kosti. Kod dece […]