prelom

20/12/2015

Ortopedija i stimulacija zarastanja preloma

Ortopedija i stimulacija zarastanja preloma Ortopedija i Stimulacija zarastanja preloma imaju za cilj, dijagnostiku i lečenje preloma. Danas je ortopedija pretežno hirurška grana zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja, ali je isto tako blisko sarađuje sa medicinskim specijalnostima koje se bave neoperativnim (konzervativnim) lečenjem kao što su fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska […]
11/12/2015

Bol i povrede u zglobu kolena

Bol i povrede u zglobu kolena Koleno je jedan od najkompleksinijih zglobova u ljudskom telu i ybog svoje specifičnosti često je izložen povredama. Koleno pri uspravnom stavu nosi oko 70% telesne težine a pri savijenim nogama čak 90% naše težine. Takođe su izuzetno opterećeni u samom treningu ili u toku […]
16/10/2015

Lečenje bola u zglobovima i mišićima

Zglobovi predstavljaju spojeve, veze između kostiju. Oni obezbeđuju pokretljivost različitih delova tela i zajedno sa mišićima omogućavaju kretanje. Bilo kakav problem, oštećenje ili povreda mogu uzrokovati otežano kretanje i pokrete i izazvati bol. Različiti su uzroci koji dovode do bolova u zglobovima i mišićima, od degenerativnih promene, povreda i slično. […]
05/10/2015

Apofizitis petne kosti- Morbus Sever

Zadnja loža potkolenice se sastoji od dva glavna mišića m. Gastrocnemius i m. Soleus. Oba mišića se preko Ahilove tetive pripajaju na petnoj kosti. Kod dece koja nisu završila sa koštanim razvojem, na mestu pripoja Ahilove tetive i petne kosti nalazi se hrskavičava obloga. Prilikom kontrakcije mišića zadnje lože potkolenice, […]
21/09/2015

artroza kuka

Artroza kuka predstavlja dugotrajno hronično stanje koje karakteriše oštećenje hrskavice zgloba kuka. Promene na sinovijalnim opnama nisu uobičajene ali se mogu pojaviti kao sekundarni simptom. Artroze obično zahvataju jedan zglob a najčešće se pojavljuju na međupršljenskim zglobovima, kolenima, kuku, prstima šake. Hrskavica se najviše oštećuje u centralnom delu zglobne površine, […]