28/09/2015

Fizikalna medicina i fizikalna terapija

Fizikalna medicina i fizikalna terapija terapija predstavljaju ključne metode pomuću kojih je moguće ublažiti bol. Primarni cilj fizikalne medicine i terapije je prevencija povreda i ublažavanje […]
01/09/2015

Lečenje bola u zglobovima

Zglobovi predstavljaju spojeve, veze između kostiju. Oni obezbeđuju pokretljivost različitih delova tela i bilo kakav problem, bole, oštećenje ili povreda mogu uzrokovati otežano kretanje i pokrete […]
14/07/2015

Najbolji rezultati u lečenju skolioze – Schroth metoda

Najbolji rezultati u lečenju skolioze – Schroth metoda Skolioza – kriva kičma (Scoliosis) predstavlja lateralnu krivinu kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Skoliotično loše držanje (skolioza) karakteriše različita visina […]
29/06/2015

Kriv vrat – Tortikolis

Kriv vrat – Tortikolis predstavlja deformaciju koja se karakteriše nagnutošću glave i vrata u jednu stranu a licem okrenutim u suprotnu stranu. Uzroci zbog se tortikolis […]