REUMATSKA OBOLJENJA

REUMATSKA OBOLJENJA

Usavršili smo metode lečenja i terapije bolova

kod starijih osoba pogotovo kad je reč o degenerativnim (artrotičnim) promenama na:

  • Kukovima
  • Kolenima
  • Kičmi
artroza zgloba kolena

artroza zgloba kolena

Radimo najsavremenije metode lečenja:SHOC-WAVE-TERAPIJA-300x162

  • FIZIKALNA TERAPIJA NAJMODERNIJIM MEDICINSKIM APARATIMA– lečenje svih vrsta povreda i bolova sa najduzom tradicijom i najvećim procentom izlečenja.
  • PRP (plazma bogata trombocitima) metoda ubacivanja prerađene sopstvene krvi pacijenta u zglobove i mišiće
  • INFILTRACIJA HIJALURONSKE KISELINE – Na hijaluronat (Go On, Ostenil) u sve zglobove
  • Kombinacija ovih terapija sa SHOCK WAVE- terapijom radijalnim udarnim talasima koja daje najbolje i najbrže rezultate i garancija je sigurnog izlečenja.

Izuzetno dobra iskustva imamo u lečenju povreda vrata i oštećenja nerava lica (n.facialis) sa raznim vrstama akupunkture.

Infiltracija PRP- faktora rasta

Infiltracija PRP- faktora rasta

Naročito dobre rezultate i veliki uspeh imamo kod lečenja svih vrsta bolova i problema sa kičmom.

ARTROZA- DEGENERATIVNO OBOLJENJE ZGLOBOVA

artroza-a-místa-postižení

Klinički znaci artroze  se razvijaju veoma sporo i skriveno.
Najčešći su artrozom zahvaćeni zglobovi kuka i kolena.
Uglavnom je artroza posledica poremećaja vaskularizacije i prekida zglobne hrskavice.
Tokom opterećenja hrskavica se tanji i ne podnosi trenje u zglobu, troši se i ne štiti više subhondralnu kost.
Hrskavica najpre fibrilira a delimično ogolela kost reaguje tako što hipertrofiše i stvara koštane izraštaje u visu trnova- osteofite, a na kraju dolazi i do pojave cisti i deformacije zgloba.

KOJI SU SIMPTOMI?02a

Prvi simptomi su bolovi pri većem opterećenju zglova koji traju kratko i prestaju sa odmorom.

Kasnije postaju češći i mogi se ispoljavati i u mirovanju. Zglobna čaura fibrozira i zadeblja.

U nekim slučajevima se može pojaviti izliv tečnosti u zglob (hidrops).

Mišići koji su pokretači zgloba atrofiraju i slabe.

Obim pokreta je u početku očuvan a u kasnijim fazama bolesti dolazi do pojave kontrakture (ukočenosti zgloba) prvenstveno u zglobu kuka.

artroza-genunchi-2

Najteži oblici artroza su veoma bolni sa velikim ograničenjem pokreta i otežanim hodom, sa visokim stepenom invaliditeta.

Radiografski znaci artroza su:
colors u početku sužen zglobni prostor,
colorskasnije skleroza subhondralne kosti,
colorspojava osteofita i egzostoza,
colorscističnih promena i deformacija zgloba. 
Meniskus

KAKO SE LEČI ARTROZA ?

Lečenje lakših i početnih oblika artroza je neoperativnim putem i fizikalnom terapijom, dok se teški slučajevi rešavaju operativno.

Neoperativno lečenje artroza se sastoji od primene fizikalnih procedura i rasterećenja obolelog zgloba.

KAKO MI LEČIMO ATROZU?

Fizikalna terapija sa kineziterapijom mora biti redovna i sastavni deo dnevnog režima.
Primenjujemo skoro sve metode fizikalne terapije:
greenelektroterapiju,
greentermoterapiju,
green krioterapiju,
greenlaseroterapiju,images (1)
greenmagnetoterapiju,

greenultrazvučnu terapiju.

Poliklinika Galetić Sprovodi najsavremeniju fizikalnu terapiju u lečenju degenerativnih oboljenja zgloba -artroza.

Lečenje se sastoji od kombinacije modernih i veoma delotvornih tretmana koji direktno dovode do zaustavljanja progresije oboljenja, obezboljavanja slika11pacijenta i povećimages (1)anja snage i elastičnosti zglobova i mišićnih struktura.

Hidrokineziterapija i podvodna masaža su veoma pogodne i posebno prijaju pacijentima sa ovim problemom.
Rasterećenje se postiže rasteretnom ortozom– bandažom za zglob kao i odmorom i smanjenjem korišćenja zgloba.

Osnovni zadatak nam je da očuvamo što veći stepen elastičnosti i što veći obim pokreta artrotičnog zgloba a na taj način smanjujemo opterećenje zgloba.

Takođe veoma nam je važno da usled slabljenja i atrofije mišića, stimulišemo i ojačamo mišićnu snagu mišića pokretača artozom zahvaćenog zgloba. laseroterapia

Hirurško lečenje se primenjuje kod najtežih oblika.
Danas su najpopularnije i najčešće rađene operacije totalne zamene zglobova (endoproteze).
U medikamentnom lečenju artroza koriste se pored analgetika i kortizonski preparati intraartikulrano.
Moderne metode lečenja su i preparati na bazi hondroitin sulfata i glukozamin sulfata kao i faktori rasta koji dovode do delimične regeneracije zglobne hrskavice.