Otklanjanje skolioze – Šrot metodom

Prvi rezultati vidljivi su već nakon 4 nedelje

Šrot – Schroth metoda je sistem vežbanja koji se primenjuje u savremenoj kineziterapiji kod skolioze. Cilj ovog metoda je zaustavljanje progresije krivine i njena korekcija, smanjenje bola uzrokovanog postojećom skoliozom, povećanje vitalnog kapaciteta pluća, poboljšanje posture, kao i osposobljavanje pacijenta da dugotrajno održi postignutu korekciju i time izbegne hiruršku intervenciju. Klinički je dokazano da svakodnevne vežbe po Schrot metodi u trajanju od 30 minuta dnevno inhibiraju mehaničke sile, koje nastaju usled lošeg držanja i gravitacije, a koje bi inače vremenom dovele do daljeg povećanja krivine (takozvani ”začarani krug”), čak i nakon završenog rasta. Šrot – Schroth metoda daje pacijentima potrebno znanje i sredstva kojima mogu doživotno da drže pod kontrolom stanje svoje kičme.

Skolioza je najčešći deformiteti kičmenog stuba kod dece. Nastaje kao posledica deformiteta jednog ili više kičmenih pršljenova, međupršljenskuh diskusa i mišićno-ligamentarnih struktura. Dolazi do pojave primarne i sekundarne krivine koje pomeraju kičmeni stub bočno uz rotaciju kičmenih pršljenova formirajući „C“ ili „S“ krivinu.

ŠROT – SCHROTH METODA – KAKO JE NASTALA

Schrot koncept je priznat kao najpotpunija metodaSchroth1 procena skolioze, klasifikacije i načina vežbanja. Nastala je u Nemačkoj 1920-te godine. Ime je dobila po autoru Katharini Schroth (1894-1985) koja je i sama imala skoliozu te je na sebi osetila problem I postavila osnove funkcionalne dijagnostike , terapije koji su njeni sledbenici razradili . Metoda je postala standard nehiruške terapije skolioza u Nemačkoj. Podržana je od državnog sistema zdravstvenog osiguranja . Ortopedi I hirurzi rutinski upućuju pacijente na terapiju. Schroth vežbama. Šrot – Schroth metoda se sprovodi u ASKLEPIOS KATHARINA SCHROTH KLINIK ( BAD SOBERNHAEM, NEMAČKA). Pored stacionarne rehabilitacije pacijenata sa skoliozom, na Klinici se vrše edukacije terapeuta iz cele Evrope. Sertifikovani terapeuti pružaju ovaj vid terapije širom Evrope, SAD-a, i delovima Srednjeg istoka

Krajem osamdesetih godina prošlog veka, doctor Rigo započeo je trening programe za terapeute I uskoro je postao jedan od najuticajnijih međunarodnih instruktora. Originalni program je doneo u Ameriku I Englesku šireći na taj način znanje širom sveta zajedno sa autorom I Istražujući efekte koji se postižu ovom metodom. Na taj način je Šrot – Schroth metoda postala danas priznata širom sveta..

MODERNE TENDENCIJE I RAZVOJ ŠROT – SCHROTH METODE

Način rehabilitacije se danas promenio, a proteze su razvijene tako da pružaju najveću sigurnost i napredak u tretmanu. Trening je skraćen modifikacijama prvobitne tehnike i uvođenjem nove forme držanja, kao što su sagitalne korekcije, ADL korekcije. Program je i dalje baziran na prvobitnom trodimenzionalnom pristupu Katarine Schroth koji karakteriše primena specifične korekcije držanja tela, korekcija obrazaca disanja kod skolize i korekcija u odnosu na osu tela.

Kako se bliži kraj perioda u kojem se koriste proteze, predlaže se intenzivnija upotreba fizikalne terapije. Današnji program se fokusira na aktivnosti koje se obavljaju u svakodnevnom životu, odnosno ADL (activities of daily living) da bi se izbegao gubitak kontrole pravilnog držanja tela u svakodnevnim aktivnostima. 30 minuta vežbanja u toku dana je nedovoljno kada je kičma opterećena uobičajenim aktivnostima u toku dana.

Rasterećenje kičmenog stuba I primarni cilj novog programa koji je nastao. Vežbe danas su namenjene prvenstveno za sticanje kontrole držanja tela. Program je unapređen i fokusira se na unapređenje položaja tela u sagitalnoj ravni a rezultati koji se postižu su neverovatni čak I kod izuzetno velikih krivljenja kičme

Takozvani “Novi Schroth program” ima za cilj korekciju krivina do 70°, međutim kada krivljenje kičme premaši 70° primenjuje se originalni Schroth program koji kako iskustva pokazuju postiže najbolje rezultate.

Novi program se prvenstveno koristi kod manjih krivljenja kičme a skraćen je period rehabilitacije pacijenata. Osnovni principi po kojima je formiran prvi Schroth program se koriste i danas. Prvobitni program je bio i ostao najbolji program za rešavanje problema velikih krivina kičmenog stuba, prvenstveno u grudnom delu.

Samo učestalim i stručnim sistematskim pregledima dece može se dijagnostikovati ovaj ozbiljan problem.
Najvažnija je pravovremena i ozbiljna terapija u vidu korektivnih specijalnih vezbi, kao i novih metoda kompjuterksog jačanja oslabljenih i spastičnih misića. Kod težih slučejeva preporučuje se najdelotvornija metoda lečenja- metoda po Schrotu.

Osim neophodnog tretmana korektivnim vežbama Poliklinika Galetić jedino primenjuje najmodernije lečenje i korekciju posture deteta kombinacijom kineziterapije i kompjuterskog jačanja oslabljene muskulature (elektromiostimulacija). 

Na taj način se dobijaju najbolji rezultati u najkraćem mogućem roku. Mišićne grupe deteta su ojačane, elastičnije, izdužene i dete nakon ovog tretmana samo treba da nastavi da radi naučene vežbe u kućnim uslovima .

KOD NAS SE UVEK RADE INDIVIDUALNI TRETMANI SA STRUČNIM TERAPEUTIMA KAKO BI SE POSVETILA MAKSIMALNA PAŽNJA NAŠIM PACIJENTIMA.

TAKOĐE PRIMENJUJEMO I SCHROTH METODU KOD TEŽIH SLUČAJEVA SKOLIOZE

Ova metoda je posebno uspešna kod dece u razvoju.
Ključ metode predstavlja dinamičke vežbe pod kontrolom fizioterapeuta, specijalizovanog za tu vrste terapije.
Pored dinamičkih vežbi uče se posebno i vežbe disanja prevashodno sa jednim plućnim krilom radi korekcije rotatornih deformiteta grudnog segmenta kičmenog stuba.

Poliklinika Galetić je tu za Vas

Zakažite svoj pregled i tretman na telefone: 021/55-72-11; 021/45-79-39 ili nas kontaktirajte putem emaila