MAGNETOTERAPIJA

Šta je magnetoterapija? 

Predstavlja modalitet fizikalne terapije koja primenjuje promenljivo magnetno polje niske frekvencije. Magnetno polje u medicini se koristi već nekoliko hiljada godina. Egipćani, Rimljani, Grci i Arapi koristili su za lečenje Magnetoterapijarazne vrste magneta. Moderna era megnetoterapije počinje da funkcioniše pre oko 40 godina, a poslednjih godina proširena je primena magnetnog polja u lečenju mnogih povreda.

U lečenju najčešće koristimo impulsno magnetno polje. Aparati koji indikuju magnetno polje rade na vrlo niskim frekvencijama od 1 Hz do najviše 100 Hz. Najveći prelaz elektromagnetne energije u tkiva se dobija pri frekvenciji od 50 Hz.

Magnetno polje povoljno deluje na stimulaciju osteogeneze i dovodi do proliferacije koštanog, hrskavičnog i vezivnog tkiva. Poboljšava protok krvi, izaziva dilataciju arteriola i kapilara, poboljšava metabolizam i oksigenaciju tkiva. Magnetoterapija deluje analgetički, antizapaljenski i antiedematozno. Smanjuje bol i stimuliše regeneraciju tkiva. Magnetoterapija povoljno deluje na stvaranje kalusa posle preloma kostiju, pa su mišićnoskeletna oboljenja najčešća indikacija za njegovo korišćenje. Deluje uspešno na zarašćivanje kostiju i stimuliše osteogenezu (kod osteoporoze). Dobri rezultati postižu se i u lečenju rana i ulkusa koji sporo zarašćuju. Magnetno polje se korisiti za stimulaciju perifernog i centralnog nervnog sistema.

Indikacije: povrede zglobova, ligamenata, mišića i tetiva, osteoporoza, neuritis, reumatska oboljenja, radikulopatije, prelomi kostiju, pseudoartroze, psoriaza, polineuritis, itd.
Kontraindikacije: srčani pejsmejker, krvarenja i sklonost ka krvarenju, metalni implantati, trudnoća, itd.