Funkcionalna elektrostimulacija – FES

Šta je funkcionalna elektrostimulacija

Funkcionalna elektrostimulacija ili FES predstavlja terapijsku proceduru u kojoj se koriste električni stimulnasi u cilju postizanja željenog terapijskog efekta. Kod neurostimulacije ili kako se ona još naziva neuromodulacije koristi se niskovoltažna jednosmerna struja.


Funkcionalna elektrostimulacija podrazumeva stimulaciju pojedinih delova centralnog i perifernog nervnog sistema. Impulsi se do mesta koje se stimuliše presnose elektrodama preko kojih se vrši stimulacija odnosno podsticanje, prigušivanje i usklađivanje rada nervnih ćelija. Kod stimiulacije nervnih ćelija u zadnjim rogovima kičmene moždine dolazi do eliminisanja bolnih nadražaja odnosno neuropatskog bola.

Trudimo se da Vama i Vašem detetu izađemo u susret! SVI SPECIJALISTI SU VAM DOSTUPNI NA JEDNOM MESTU.
  • Specijlista fizikalne medicine- Fizijatar
  • Specijalista dečje ortopedije - Ortoped,
  • Specijalista dečjeneurologije - Neurolog
  • Fizioterapeut
  • Radni terapeut
  • Defektolog - Logoped
  • Psiholog
 
Zakažite svoj pregled i tretman na telefone: 021/55-72-11; 021/45-79-39 i 063/77-15-003 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

Zašto Funkcionalna elektrostimulacijaMCP_0210_Joshua_low

Kod dece obolele od cerebralne paralize obično se javljaju problemi  sa izvođenjem pokreta i formiranjem pravilnih motoričkih obrazaca. Funkcionalna elektrostimulacija pokazala se kao izuzetno efikasnau lečenju ovih poremećaja i poboljšanju kvaliteta dece obolele od dečije paralize.

U kombinaciji sa raznim fizikalnim procedurama, elektrostimulacija dovodi do značajnog poboljšanja brzine hoda, smanjenja mišićnog spazma i poboljšanja opšteg motoričkog stanja organizma.

Bilo da se tretira cerebralna paraliza ili bilo koja druga motorička disfunkcija, FES prati istu proceduru. Elekrode se postavljaju na kožu blizu mišića u atrofiji. Zatim se elektrode povezuju na mali električni generator koji generiše elekrične impulse koji opet stimulšu obolelo mesto. Stimulacija nije neprijatna i ne sme da stavara osećaj bola i neprijatnosti.

Efekti funcionalne elektrostimulacije

Elektrostimulacija je procedura koja svoje najbolje rezultate daje u kombinaciji sa drugim metodama lečenja, na primer u kombinaciji sa vežbama, fizičkim aktivnostima u zavisnosti od mišićnog i motoričkog stanja deteta.istraživanja pokazuju da Funkcionalan elektrostimulacija može doneti značajne rezltate u lečenju manjih mišićnih grupa poput mišića podlaktice ili zgloba, dok se kod većih mišićnih grupa kombinuje sa raznim drugim fizikalnim procedurama.

Ne postoje sporedni efekti funkcionalne elektrostimulacije. Funkcionalnu elektrostimulaciju uvek treba izvoditi uz nadzor lekara specijaliste.

Zakažite pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU