Dečija rehabilitacija

Dečija rehabilitacija predstavlja oblast fizikalne medicine koja podrazumeva lečenje dece od novorođenačkog uzrasta pa do 18 godina starosti.

Kreiranje programa rehabilitacije vrši fizijatar specijalista uz individualan pristup svakom pacijentu.

U dečijoj rehabilitaciji najčešće se tretiraju sledeća oboljenja i stanja:
 • Povrede koštano-mišićnog sistema
 • Deformiteti kičmenog stuba, stopala i kolena
 • Kašnjenje u psihomotoričnom razvoju
 • Lezije perifernih nerava,
 • Prelomi kostiju
 • Reumatološka oboljenja (artritisi)
 • porođajne povrede - tortikolis, pleksus brahijalis
Trudimo se da Vama i Vašem detetu izađemo u susret! SVI SPECIJALISTI SU VAM DOSTUPNI NA JEDNOM MESTU.
 • Specijlista fizikalne medicine- Fizijatar
 • Specijalista dečje ortopedije - Ortoped,
 • Specijalista dečjeneurologije - Neurolog
 • Fizioterapeut
 • Radni terapeut
 • Defektolog - Logoped
 • Psiholog
Zakažite svoj pregled i tretman na telefone: 021/55-72-11; 021/45-79-39 i 063/77-15-003 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

TERAPIJE I PROCEDURE KOJE PRIMENJUJEMO

Tretman stimulacije usporenog motoričkog razvoja - Bobat Metoda

Bobat metoda je neuro-razvojni tretman procene i lečenja dece koja boluju od cerebralne paralize i drugih neuroloških stanja. Cilj terapije je omogućiti detetu da učestvuje u svakodnevnom životu, a dečija svakodnevica je igra. Kroz igru deca uče pokret, stvaraju se obrasci kretanja i utiče se na kognitivan razvoj. Terapija se prilagođava posebno svakom detetu i izvodi je edukovani terapeut.


SAZNAJTE VIŠE  


Vojta terapija

Dijagnostički postupak po Vojti predstavlja funkcionalnu analizu za procenu zrelosti centralnog nervnog sistema kod dece u prvom i drugom tromsečju. Izvodi se putem položajnih reakcija koje predstavljaju pokrete tela isprovocirane određenim položajem. To su u stvari refleksne aktivnosti koje se odvijaju u nekoliko faza i predstavljaju objektivne pokazatelje razvoja mozga. Ranom dijagnostikom i tretmanom mnogo su veće šanse za razvoj dobrih motoričkih obrazaca i sprečavanje ili bar ublažavanje nastanka kliničke slike usled oštećenja ili poremećaja motoričkog centra. Primenom rane habilitacije i tretmana podstiče se razvoj centralnog nervnog sistema, brži razvoj i poboljšanje nervnih veza odnosno sinapsi.

SAZNAJTE VIŠE  


Baby handling

Baby handling, odnosi se na pravilno postupanje sa bebom – uzimanje, držanje, nošenje, igranje, vežbanje, masažu. Većina roditelja iz straha da ne povrede bebu rade samo ono što je neophodno, hrane je, kupaju i menjaju pelene, a onda je ostavljaju da leži u krevecu, nosiljci ili kolicima. Način na koji to rade i položaji u kojima beba boravi od presudnog su uticaja na formiranje šema pokreta. Pravilno postupanje sa bebom ima za cilj podsticanje senzomotornog razvoja.


SAZNAJTE VIŠE  


Skleromerna masaža - Masaža za bebe

U praksi se pokazalo da redovnom primenom masaže može se primetiti da beba brže zaspi, da bolje jede, a vrlo često je oslobađa grčeva ili ih bitno ublažuje. Masaža pored umirujućeg i opuštajućeg efekta povoljno utiče na varenje hrane i pražnjenje creva i može uspešno da zameni lekove koji se daju bebama koje imaju problem sa stolicom.Imunološki sistem jača što znači da je beba otporna i retko bolesna. Ovo je rezultat izbacivanja toksina što se postiže redovnom masažom.Mišići i zglobovi postaju elastični što omogućava pravilan motorni razvoj deteta.Koža bebe koju masiramo biće zdravija i sjajnija sa boljim tonusom a preko kože se uspostavlja i bolja cirkulacija.

SAZNAJTE VIŠE  


Tui-Na masaža

Jedan od najstarijih oblika terapeutske masaže je Kineska Tui-Na masaža koja se zasniva na stimulaciji akupunkturnih tacaka. Ovaj tretman ukoliko se svakodnevno praktikuje znatno umanjuje simptome autizma i cerebralne paralize kao što su:

 • Problemi govora
 • Društvena interakcija
 • Nesanica
 • Hiper i hipo senzitivnost
 • Koncentracija
 • Stomačne tegobe ( opstipacija i dijareja )

Terapija za cerebralnu paralizu, pored gore navedenih učestalih simptoma, posebnu pažnju posvećuje mobilnosti zglobova, opuštanju mišića koji sprečavaju spazam i pomažu pri balansu i koordinaciji, tremoru ruku, hipotonoji i hipertoniji mišića.


Deformiteti kičmenog stuba

Rezultati sistematskih pregleda dece u osnovnim i srednjim školama govore da su deformiteti kičmenog stuba u porastu iz godine u godinu. Koštano-mišićni sistem dece u razvoju pod uticajem unutrašnjih i spoljašnjih faktora podložan je defomacijama. Genetsko nasleđe i loše navike držanja tela, preteške školske torbe, kratkovidost, neadekvatne školske klupe i stolice, nedovoljna fizička aktivnost dovode do poremećene statike kičmenog stuba što za rezultat ima pojavu kifoze, skolioze i lordoze. Nagli rast dece u pubertetu nepovoljno utiče na razvoj već prisutnih deformacija. Najčešći deformiteti kičmenog stuba su: kifoza, lordoza i skolioza Najfeikasnija metoda lečenja skolioze trenutno je primena Schroth metode.


SAZNAJTE VIŠE  


Funkcionalna elektrostimulacija FES

Elektrostimulacija je terapijska procedura niskofrekventnim strujama pri kojoj se koriste nadražaji određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod mišića koji iz određenih razloga nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Izuzetno je efikasna kod dece obolele od cerebralne pralize, hemipareza koja predstavlja slabost voljne mišićne kontrakcije mišića jedne polovine tela i lezije nerava odnosno povrede i oštećenja nerava.

SAZNAJTE VIŠE  


Stimulacija zarastanja preloma

Fizikalno lečenje preloma se odvija u dve faze: za vreme imobilizacije i nakon skidanja imobilizacije.Period za vreme imobilizacije se zasniva na principu „mobilizacije u imobilizaciji“ – kineziterapijom izometričkim vežbama i aktiviranjem svih imobilisanih mišića. Aktivnim vežbama se poboljšava vaskularizacija i sprečava brza atrofija mišića. Počinje odmah nakon postavljanja imobilizacije, istog dana. Imobilizacija obezbeđuje dobro zarastanje ali smanjuje vaskularizaciju i metabolizam svih tkiva, dok mišićno tkivo brzo atrofiše i slabi. Ako je povreda teže prirode i dovodi do brze atrofije mišića, koristi se elektromiostimulacija tj. kompjutersko jačanje mišića kroz otvore na gipsu. Zarastanje preloma se stimuliše magnetoterapijom i elektroterapijom, a bolovi se smanjuju sa laseroterapijomPeriod posle imobilizacijenam ostavlja mogućnost za mnogo složeniji i kompleksniji program fizikalnog lečenja i rehabilitacije.

SAZNAJTE VIŠE  


Zakažite pregled i tretman na telefone: 021/55-72-11; 021/45-79-39 i 063/77-15-003 

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU