Sportski pregledi

Sportski pregledi

Bavljenje sportom opterećuje organizam. Desi se s vremena na vreme da neki od sportista ne odreaguju na proces treninga adaptirajući se na napor i učvršćujući svoje sposobnosti na višem nivou.

Ukoliko se vrše redovni periodični pregledi sportista, mala je šansa da se tokom bavljenja sportskim aktivnostima razvije neki poremećaj i ostane neprimećen. Potencijalno može biti problem ukoliko stalno menjamo lekara koji pregleda sportiste. Jednom kada lekar upozna sportiste, sazna probleme, istoriju bolesti pacijenta, pojedinosti o dosadašnjem bavljenju sportom, svaka sledeća poseta samo upotpunjuje sliku i donosi nove informacije.

Poliklinika “Galetić” obavlja kompletne zdravstveno-sportske preglede dece, sportista-profesionalaca, takmičara i rekreativaca, kao i sportskih radnika i sudija.

Nudimo mogućnost dolaska našeg lekarskog tima u vaš sportski klub ili salu gde trenirate da tamo obavimo kompletan sportski pregled.

Cena pregleda je 900 dinara

Zakažite svoj pregled i tretman na telefone:
021/55-72-11; 021/45-79-39 i 062/557-211

ZAKAŽITE PREGLED / TERAPIJU

Sportski pregled obuhvata

 • Fizikalni pregled sa antropometrijskim merenjima:
 • anamneza,
 • klinički pregled,
 • telesna težina,
 • telesna visina,
 • merenje arterijskog pritiska i pulsa.
 • Elektrokardiografski pregled (EKG) sa tumačenjem rezultata.
 • Laboratorijske analize:
 • hematološke (hеmоglоbin, hеmаtоkrit, еritrоciti, lеukоciti, trоmbоciti, SE)
 • biohemijske (glukoza), kao i analiza urina.

Prema zahtevima nacionalnih sportskih saveza i organizacija vršimo i:

 • Psihоlоškе prеglеdе (prоcеnа sоciјаlnоg stаtusа, svојstvа ličnоsti, vrеdnоsnе оriјеntаciје, situаciоnа spеcifičnа svојstvа i pоnаšаnjа, uklјučuјući mоtivе, cilјеvе, аgorеlоst, izvоr strеsа i nаčin bоrbе).
 • Nudimo mogućnost dolaska našeg lekarskog tima u vaš sportski klub ili salu gde trenirate da tamo obavimo kompletan sportski pregled.

Vršimo preglede povredjenih sportista, i lečenje najsavremenijim aparatima po NAJPOVOLJNIJIM cenama. Sve vrste povreda: zglobova, ligamenata, mišića radimo stručno i garantujemo brz oporavak. Takođe organizujemo i dežurstva na sportskim turnirima i manifestacijama sa AMBULANTNIM KOLIMA i stručnom pratnjom

Deci koja se bave sportom, ali i sportistima-takmičarima neophodno je obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, koja se ogleda u posebno organizovanim sistematskim pregledima.

Sistematski pregledi treba da se obavljaju, u skladu sa Zakonom o sportu (“Službeni glasnik RS”, br. 15/2012 od 02.03.2012.godine) u periodu na svakih šest meseci, ali i u kraćem periodu, zavisno od potrebe, jer u velikom procentu mogu utvrditi da li je sportista dobrog zdravstvenog stanja i da li je sposobno za bavljenje sportom.

Sistematski pregled opšte zdravstvene sposobnosti mora da sadrži:

 • kompletni fizikalni pregled sa uzimanjem detaljne anamneze i merenjem arterijskog pritiska i pulsa,
 • elektrokardiografski pregled (EKG)
 • kao i laboratorijska ispitivanja koje čine kompletna krva slika i test urina.

Na kraju sportskog pregleda se dobija uverenje specijaliste medicine sporta da sportista može bezbedno da se bavi sportskim aktivnostima.

Stručni tim poliklinike predvodi Mr.sci.dr Vladimir Galetić, specijalista hirurgije i sportske medicine, dugogodišnji lekar fudbalske reprezentacije naše zemlje i brojnih sportskih klubova (Crvena Zvezda, Partizan, Vojvodina, OFK Beograd…), i upravnik Klinike za dečju hirurgiju, uz najuglednije lekare specijaliste iz zemlje i inostranstva.