SKOČNI ZGLOB

ŠTA JE SKOČNI ZGLOB?

Gornji skočni zglob (articulatio talocruralis) je spoj između donjih okrajaka kostiju potkolenice (tibia et fibula) i tela skočne kosti (talus).

Fibroznu opnu zglobne čahure pojačavaju unutrašnja pobočna veza, označena kao deltasta veza (lig. deltoideum) i spoljašnje pobočne veze.

Gornjim skočnim zglobom izvode se pokreti pregibanja (flexio), pri kome se gornja strana stopala kreće ka potkolenici, i opružanja (extensio), pri kome se gornja strana stopala kreće u suprotnom smeru, odnosno udaljava se od prednje strane potkolenice.anatomija-stopala

poliklinika_galetic-06

KADA NASTAJE POVREDA SKOČNOG ZGLOBA ?

Bilo da se radi o rekreativnim sportistima ili mladima koji treniraju neki sport, uganuće skočnog zgloba praćeno otokom i bolom jedna je od najčešćih sportskih povreda.

Uglavnom nastaje pri doskoku ili prilikom stajanja na stopalo drugog igrača.

Teže povrede skočnog zgloba nisu retke ni kod profesionalnih sportista, uprkos korišćenju vrhunske obuće koja štiti zglobove od “izvrtanja”.

Inverzione povrede (kada stopalo “ode ka unutra”) čine oko 70-85% svih povreda skočnog zgloba.

Do povrede dolazi kada je stopalo položaju sličnom onome koji zauzima stopalo prilikom pritiska papučice za gas u automobilu (tzv. plantarna fleksija) ili kada je stopalo rotirano ka unutra (supinacija).

Mehanizam povrede često uključuje doskok ili stajanje na stopalo drugog igrača, što su situacije koje se neretko dešavaju prilikom rekreativnog igranja fudbala i, naročito, košarke.

Tako dolazi do istezanja spoljašnje veze skočnog zgloba, u smislu delimičnog ili potpunog prekida ligamenata.

Ligamenti uvek “stradaju” sledećim redom (od najslabijih ka jačim):

green  prednji talofibularni ligament,

greenkalkaneofibularni ligament

green i zadnji talofibularni ligament.

Do povrede unutrašnje veze skočnog zgloba (lig. deltoideum) dolazi prilikom forsiranog napinjanja zgloba kada je stopalo rotirano ka spolja (forsirana everzija zgloba). Ove povrede su veoma retke, pa se kod njih treba javiti lekaru radi odstranjivanja sumnje u prateće povrede, poput preloma kostiju.

POVREDE LIGAMENATA- UGANUĆE (DISTORZIJE)

Povrede ligamenata nastale naglim dejstvom sile nazivaju se uganuća ili distorzije.inverzija-everzija-270x255

Nastaju kada spoljašnja sila izazove prekomernu amoplitudu pokreta, iznad granice otpornosti ligamenata koji se delimično i poptpuno kida.

Najčešće po ušestalosti ali i po težini posledica su distorzije skočnog zgloba.

Povrede se događaju svakodnevno, pri hodu ili trčanju, kada se stopalo „uvrne“.

 

Ovoj povredi su najčeše izloženi:

  • fudbaleri,
  • skakači,
  • košarkaši,
  • skijaši, itd..

Distorzije skočnog zgloba čine 15 % svih sportskih povreda.

A to su i najčešće zanemarivane povrede i mnogi ih smatraju lakšim povredama i podcenjuju.download

Savremena traumatologija je odbacila takav stav i dala značajno mesto ovoj vrsti povrede i usavršila dijagnostiku i lečenje.

Distorzije skočnog zgloba se dele na tri stepena.

suqreI stepen

Prestavlja minimalni prekid i distenzija vlakana ligamenta.

Simptomi su bol, lak otok i lako ograničena pokretljivost skočnog zgloba.

suqreII stepen

Predstavlja delimičan prekid ligamenta, jednog broja vlakana.

Simptomi su jaka bolna osetljivost ispod maleolusa, veći otok i hematom a zglob se delimično otvara sa strane.images (1)

suqreIII stepen

Potpuni prekid ligamenta, praćen izlivom krvi u zglob.

Prekid ligamenta se može dogoditi na svim nivoima, a totalne rupture se kombinuju sa prelomom maleolusa kao i avulzijom fragmenta kosti na pripoju.

Najčešće su distorzije spoljašnjeg ligamentnog kompleksa.

Podela uganuća skočnog zgloba prema ozbiljnosti povrede:

SKOĆNI ZGLOBKAKO SE LEČI?

Untitled

download (1)

Zavisi od težine oštećenja. Svaku povredu ligamenata treba ozbiljno shvatiti jer neadekvatno lečenje može ostaviti trajne i ozbiljne posledice.

Sve distorzije tj. uganuća koja se ispoljavaju jačim bolovima i otokom neophodno je ozbiljno i pravilno lečiti.

Najveći deo distorzija se leči neoperativno metodama fizikalne terapije.

Samo III stepen distorzija se uglavnom leči hirurškim putem.

Bitno je da izbegnemo dodatno istezanje ligamenata, stvaranje adhezija tj.priraslica i atrofiju mišića.

Proces lečenja:

  1. Lečenje počinejmo što pre stavljanejm leda na mesto povrede nekoliko puta dnevno.

green2Lakše povrede treba fiksirati kompresivnim zavojem ili bandažom, a najteže treba imobilisati gipsom u trajanju od nekoliko nedelja.

green2Od medikamentne terapije daju se nesteroidni analgetici.

2. Fizikalna terapija.

green2Cilj fizikalne terapije od prvog dana je obezbediti dobru vaskularizaciju povredjenog ligamenta i povratiti mu elastičnost i otpornost upotrebom kineziterapije.images

green2Neophodno je raditi aktivne vežbe da se ligament nebi olabavio ali tek kada se pacijent obezboli i oseća sposobnim za vežbanje

3. Bandaž.

green2Prvu meru predstavlja bandažiran je zgloba. Na taj način vršimo kompresiju mekih tkiva, i suzbijamo stvaranje većeg edema.

green2Iako bandaža ne obezbeđuje maksimalnu stabilnost skočnog zgloba koristi se kod sportista i rekreativaca kao preventivna mera od uganuća zgloba, pogotovo sa najmodernijim ortotskim sredstvima za skočni zglob koja pružaju najbolju zaštitu.

U lečenju koristimo sve metode fizikalne terapije, koje imaju analgetski efekat, poboljšavaju cirkulaciju povredjene regije, regenerišu oštećeni ligament. Takođe primenjuju se i aktivne vežbe kineziterapije koje ubrzavaju proces izlečenja.

PROSEČNO VREME ONESPOSOBLJENOSTI?

Prosečno vreme onesposobljenosti nakon distrozije skočnog zgloba (prema Dzeksonu) iznosi:

check28 dana kod lakših distorzija,

check215 dana nakon srednje teških distorzija

check2 i 19 dana nakon teških distorzija.

 NA KOJI NAČIN MI LEČIMO DISTORZIJE LIGAMENATA?

IMG_53E0A9-54C2E2-99E3AB-D509A2-DBB5A2-847D3A

Untitled

DODJITE I SAZNAJTE ZAŠTO JE KOD NAS PROCENAT IZLEČENJA 98%

Untitled

Sprovodimo najkompleksiju fizikalnu terapiju sa brojnim fizikalnim procedurama i ozbiljnom kineziterapijom.

Untitled2

Pored svih ovih  terapija pacijentu omogućujemo stabilnost skočnog zgloba uz pomoć najkvalitetnije bandaže-ortoze za skočni zglob proizvođača Mueller, koja sprečava prekomerne pokrete i obezbedjuje neophodnu potporu povredjenom zglobu.